KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

zaprasza na
konferencje poświęcone nowym technologiom w edukacji

Formularz rejestracyjny uczestnika Konferencji
Aby wziąć udział w konferencji, prosimy dokładnie wypełnić formularz, a następnie dokonać wpłaty wpisowego. Wpisowe wynosi 200 zł dla osób nie korzystających z noclegu oraz 300 zł z noclegiem. Wpisowe obejmuje udział w konferencji, koszt wyżywienia (piątek - obiad, kolacja, sobota - śniadanie, obiad, kolacja, niedziela: - śniadanie, obiad).
Wpłaty prosimy kierować na konto:
               94 1020 4144 0000 6402 0142 7251
               GIMNAZJUM IM. FELIKSA SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU
               64-300 NOWY TOMYŚL, OS. PÓŁNOC 25
               tytuł wpłaty: KASSK 2015 - imię i nazwisko uczestnika

Istnieje możliwość otrzymania rachunku lub noty księgowej obciążającej szkołę. Osoby, które chcą otrzymać rachunek proszone są o dokładne wypełnienie pola "Dane do rachunku". Prosimy wpisać Nazwę i adres instytucji, na którą ma być wystawiony rachunek. Nie wystawiamy faktur VAT.
 
Imię: * Nazwisko: *
E-mail: * Telefon:
Miejsce pracy:
Adres: Kod:
Miejscowość: *    
          Nocleg:  bez zakwaterowania (wpisowe 200 zł)
z zakwaterowaniem (wpisowe 300 zł)
         Jestem: nauczycielem przedmiotów informatycznych
nauczycielem przedmiotów nieinformatycznych
nauczycielem bibliotekarzem
nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej
pedagogiem, psychologiem, terapeutą, logopedą
pracownikiem samorządowym
Pełnię funkcję kierowniczą
         Pracuję w:
Dane do rachunku:
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnienie wizerunku w zakresie czynności organizacyjnych i promocyjnych Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK - Nowy Tomyśl
 
  

 
KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH