KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

Technologie mobilne w szkole

iPad 2 w edukacji

 Index  | Galeria   | Program   | Goście | Rejestracja  | Partnerzy i patroni | Uczestnicy  | Kontakt   | Warunki uczestnictwa  | KASSK

Przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych:
Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty
Barbara Zatorska - Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Irena Pyszyńska-Królak - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Henryk Helwing - Burmistrz Nowego Tomyśla
Wojciech Ruta - Wiceburmistrz Nowego Tomyśla
Tomasz Wlekły - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
Barbara Jandy Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
Maria Wysocka Raginia - Inspektor ds. Nadzoru nad Oświatą
Przedstawiciele uczelni wyższych:
prof. Maciej M. Sysło - Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski
prof. Hanna Gulińska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Małgorzata Bartosiewicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Małgorzata Miranowicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Dominik Batorski - Uniwersytet Warszawski
prof. Andrzej Kisielewski - WSPiA -  Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Nowym Tomyślu
Roman Rajewicz - WSPiA -  Kanclerz Wydziału Zamiejscowego w Nowym Tomyślu
Dominik Handzewniak - WSPiA -  Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Nowym Tomyślu
Jakub Juja- WSPiA -  Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Nowym Tomyślu
Przedstawiciele instytucji oświatowych i Przyjaciele Szkoły:
Maciej Borowiecki - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Agnieszka Borowiecka - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Janusz Wierzbicki
Krzysztof Jakub Święcicki
Maria Sołtan - Image Recording Solutions
Michał Sołtan - Image Recording Solutions
Grzegorz Zajączkowski - Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Ryszard Stefanowski - Dyrektor OFEK
Lesław Tomczak - Dyrektor WODiP Opole
Zdzisław Nowakowski - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
Bartosz Boczkaja – Konsorcjum FEN Sp. z o.o.
Daniel Żukowski – Konsorcjum FEN Sp. z o.o.
Grzegorz Bartol -  Bartex
Maciej Kułak - EduFakty
Mirosław Kozłowski - Nasz Dzień Po Dniu
Partnerzy projektowi:
Małgorzata Szczepanik - Apple BDM Education Poland
dr Jan Polak - Apple Education Mentor
Mariola Mucha - Apple Poland Sp. z o.o
Michał Chmiela - Apple Poland Sp. z o.o
Zbigniew Czerniewicz - Cortland Sp. z o.o.
Krzysztof Konieczny - Cortland Sp. z o.o.
Andrzej Zieliński - Cortland Sp. z o.o.
Karolina Kot - Cortland Sp. z o.o.
Janusz Jan Moos – Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Anna Koludo - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Dyrektorzy i przedstawiciele szkół:
Krzysztof Magdans - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu
Marek Polcyn - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Nowym Tomyślu
Władysław Ceglecki - dyrektor Zespółu Przedszkolno - Szkolno - Gimnazjalnego w Bukowcu
Sylwia Czarnecka - dyrektor Gimnazjum w Borui Kościelnej
Mirosława Chmielewska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej
Mirosława Rostkowska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku
Małgorzata Ruta - dyrektor Szkoły Podstawowej w Wytomyślu
Jolanta Król - dyrektor Szkoły Podstawowej w Sątopach
Izabela Hutyra - dyrektor Gimnazjum w Sulęcinie
Ewa Socha - dyrektor Zespółu Szkół Da Vinci Szkoła Podstawowa Gimnazjum Akademickie
Ryszard Tratwal - dyrektor Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu
Łukasz Frański - dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
Elżbieta Helwing - dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu
Witold Kołodziejczyk - Collegium Futurum Zespół Szkół Towarzystwa Oświatowego
Czesław Oleszczyszyn - Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie
Beata Nowak - Gimnazjum w Bojanowie
Beata Kureń - Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II w Lubiniu
Bogumiła Mandat - LO Nr XV we Wrocławiu
Małgorzata Bałdowska - Szkoła Wizażu i Charakteryzacji przy Warszawskiej Szkole Reklamy
Leszek Ossowski - Warsaw Montessori School
Andrzej Tylko - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. J. Szczepanika  w Tarnowie