KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

Index   |   Prelegenci   |  Materiały |  Rejestracja | Patroni   |  Partnerzy   |  Program  Uczestnicy   |    Warsztaty  |   Kontakt    |  FAQ  

Prelegenci KASSK 2016
Prof. dr hab. inż.  Wojciech Cellary

 

W 1974 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej i rozpoczął pracę w Instytucie Automatyki, przemianowanym później na Instytut Informatyki. W roku 1977 obronił rozprawę doktorską z informatyki, w 1981 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1989 tytuł naukowy profesora.

 

W latach 1974 – 1992 pełnił funkcję Wicedyrektora ds. Badań Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. W latach 1992 – 1996 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu. Jako profesor wizytujący wykładał i prowadził badania naukowe na sześciu uniwersytetach zagranicznych: Nancy I i II, Paris-Sud i Paris-Dauphine we Francji oraz na uniwersytetach w Genui i Anconie we Włoszech.

 

Obecnie jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i kierownikiem Katedry Technologii Informacyjnych. Prowadzi badania naukowe finansowane z Programów Ramowych i Operacyjnych Unii Europejskiej, przez rząd polski oraz przemysł polski, francuski i amerykański. W trakcie swojej kariery zawodowej kierował licznymi projektami z zakresu zastosowań informatyki w przemyśle, zakończonych wdrożeniami. Jest współautorem trzech patentów europejskich. Pełnił funkcję konsultanta Ministerstwa Edukacji Narodowej, Łączności, Infrastruktury, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Administracji i Cyfryzacji, Rozwoju Regionalnego, Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, komisji sejmowych i senackich. Jest autorem lub współautorem 10 książek, 19 rozdziałów w książkach, 8 redakcji książek i ponad 140 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych oraz wielu artykułów popularnonaukowych. Był głównym organizatorem 37 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, ponadto uczestniczył w pracach Komitetów Programowych blisko 280 (dokładnie 279) konferencji krajowych i zagranicznych. Jest członkiem seniorem IEEE Computer Society, Polskiego Towarzystwa Informatycznego (w latach 1983 – 1989 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Towarzystwa). Od 2007 roku jest członkiem Komitetu Prognoz PAN „Polska 2000 Plus” (w kadencji 2007 – 2010 był członkiem prezydium), w latach 1987 – 1991 i 1996 – 2011 był członkiem Komitetu Informatyki PAN, a w latach 2004 – 2006 był członkiem prezydium Komitetu PAN „Polska w Zjednoczonej Europie”. Od 2003 roku jest ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a od 2004 ekspertem Komisji Europejskiej. Od 2003 roku jest członkiem Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej, a w latach 1999 – 2000 był przedstawicielem Polski w Information Society Forum, organie doradczym Komisji Europejskiej w sprawach globalnego społeczeństwa informacyjnego. W latach 2010 – 2011 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Informatyzacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, a od 2011 jest członkiem tej rady kolejnej kadencji. Był również redaktorem naukowym Raportu o Rozwoju Społecznym: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, opracowanego pod auspicjami Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). W 2002 roku reprezentował Polskę na sesji zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych poświęconej tematyce: „Technologie Informacyjno-komunikacyjne dla rozwoju”. W 2001 roku, opracowany pod jego kierunkiem Internetowy System Obsługi Zamówień e-MAX wdrożony w Philips Lighting Poland, a obejmujący swym zasięgiem 27 krajów z Europy i Azji otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Logistycznego i zajął II miejsce w europejskim konkursie „Award of Logistics Excellence 2001” organizowanym przez European Logistics Association. W 2007 roku otrzymał nagrodę im. Marka Cara za szczególne osiągnięcia w propagowaniu tematyki społeczeństwa informacyjnego, w 2008 roku statuetkę InfoStat za innowacyjność koncepcji i wkład w budowanie społeczeństwa informacyjnego w Polsce, a w 2011 roku nagrodę „Ambasador Gospodarki Elektronicznej 2011” przyznaną przez Kapitułę VII Kongresu Gospodarki Elektronicznej i Związek Banków Polskich. W roku 2011 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Programowego 6. Europejskiej Ministerialnej Konferencji i Wystawy nt. e-Administracji, egov2011PL, organizowanej przez Polskę w ramach prezydencji w Radzie Europy.

Prof. dr hab. Stanisław Dylak

 

Wybitny pedagog i pedeutolog.

Kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Autor trzech monografii: Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania oraz Projektowanie programów szkolnych dla szkół artystycznych. Redaktor i współredaktor siedmiu prac zbiorowych. Poza tym opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych.

Jego zainteresowania naukowe związane są mediami, kształceniem nauczycieli, kulturą wizualną, programami nauczania. Kierował zespołem, który opracował pierwszy w Polsce program kształcenia nauczycieli przyrody dla zreformowanej szkoły podstawowej, realizowany obecnie na UAM.

Prowadził kilka projektów międzynarodowych w ramach programów PHARE, trzy z nich dotyczyły edukacji przyrodniczej i kształcenia nauczycieli w tym zakresie, jeden projekt dotyczył programów szkolnych, jeden zastosowania technologii informacyjnych w kształceniu uniwersyteckich kadr administracyjnych.

Poza działalnością akademicką interesuje się tworzeniem materiałów dydaktycznych. Był inicjatorem oraz współtwórcą ponad dwudziestu filmów o szkołach w Europie, z czego większość dotyczyła szkół alternatywnych. Niektóre z tych filmów były prezentowane w programie I TVP.

Dwukrotnie uczył w amerykańskim uniwersytecie UNI – University of Northern Iowa, w Stanie Iowa, USA (studia nad mediami) oraz jako visitng scholar w Uniwersytecie w Lubbock, Texas, USA.

Jest członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji - organu pomocniczego Ministra Edukacji Narodowej.

W trudach pracy i radościach codziennego życia towarzyszy mu żona Hanka. Ma dwóch synów 33 i 35 lat, a także wnuka Piotra i wnuczkę Anię. Poza żoną i całą rodziną, zakochany w koniach.

Marcin Kempka

 

Prezes Zarządu w firmie Librus.

Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki (AEiI) Politechnik Śląskiej – specjalność: sieci i bazy danych. W latach 2004-2010 wykładowca w Zakładzie Oprogramowania AEiI.

Od roku 2004 związany z firmą Librus, początkowo jako Dyrektor działu IT, Dyrektor Sprzedaży, następnie Dyrektor Generalny. Od 2011 roku Prezes Zarządu, pełniący również funkcję CEO.

Wieloletni wykładowca i trener w Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus, przed reformą podstawy programowej Rzeczoznawca Przedmiotowy ds. Pomocy Dydaktycznych w Ministerstwie Edukacji Narodowej z rekomendacji Politechniki Śląskiej.

Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących zagadnień bezpieczeństwa danych oraz edukacji. Specjalista z dziedziny sieci komputerowych, bezpieczeństwa danych osobowych i projektowania baz danych, pomysłodawca i współtwórca rozwiązania Librus Synergia™.

W latach 2014-2015 członek Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Od wielu lat aktywny uczestnik zmian w polskim systemie edukacji, prelegent wielu konferencji. Od 2015 roku związany również z Public Consulting Group – globalną firmą oferującą doradztwo, szkolenia i nowoczesne rozwiązania informatyczne dla sektora edukacji, zdrowia i opieki społecznej w takich rejonach jak m.in. USA, Kanada, Europa czy Australia.

dr inż. Krzysztof Kurowski

 

jest doktorem inżynierem w dziedzinie informatyki. Tytuł ten otrzymał na Politechnice Poznańskiej. Od roku 2008 pracuje na stanowisku Kierownika Działu Aplikacji w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

 

Od wielu lat uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i badawczo-rozwojowych w obszarze szeroko pojętych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) i wykorzystania ich w różnych dziedzinach wiedzy.

 

Zdobywał doświadczenie jako research visitor w wielu instytucjach naukowo-badawczych, m.in. University of Queensland, Australia, Argonne National Lab, USA, Louisiana State University, USA.

 

Jego zainteresowania badawcze związane są z modelowaniem zaawansowanych aplikacji, problematyką szeregowania i zarządzania zasobami.

W ostatnim czasie mocno związany z wykorzystywaniem TIK w edukacji, między innymi poprzez koordynowanie prac w projekcie e-podręczniki do kształcenia ogólnego z ramienia partnera technologicznego.

Dariusz Stachecki

 

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu. Wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Apple Distinguished Educator (ADE) oraz Apple Education Trainer.
Ekspert edukacji cyfrowej w PCSS. Microsoft Innovative Education Expert. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Informatyką w szkole zajmuje się od 1991 roku. Jest animatorem i propagatorem idei wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy szkoły.

Był prelegentem na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, opiekunów Internetowych Centrów Informacji Multimedialnych, opiekunów pracowni komputerowych.

Inicjator wielu działań wdrażających technologię w edukacji, programów komputeryzacji szkół, tworzenia i rozbudowy szkolnych infrastruktur informatycznych. Sukcesy: tytuł Pathfinder School (2010) oraz Mentor School (2011 i 2012) dla Gimnazjum w Nowym Tomyślu jako lidera edukacji informacyjnej PIL (jedna z 30 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie).

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony w 2009 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2013 Brązowym Krzyżem Zasługi. Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji - organu pomocniczego MEN oraz Zespołu ds. Strategii Edukacji MEN. Członek społeczności Superbelfrzy RP.

Justyna Suchecka

 

Pierwsze wprawki dziennikarskie zaliczyła w "Wiadomościach Witnickich".  Była jeszcze w liceum i nie myślała, że kiedyś będzie dziennikarką.
Po skończeniu II LO w Gorzowie Wlkp. wybrała studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Tam oprócz ekonomii studiowała politykę społeczną - bardziej od liczb interesują ją ukryci za nimi ludzie.
Do poznańskiego oddziału "Gazety Wyborczej" trafiła w 2008 roku - jeszcze na studiach. W maju 2013 roku przeniosła się do Warszawy.
Pisze głównie o edukacji oraz sukcesach i problemach młodych ludzi. Uwielbia media społecznościowe i ceni kontakt z czytelnikami na Facebooku (Facebook.com/justynasucheckagw).

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

 

– profesor, matematyk, informatyk (syslo@ii.uni.wroc.pl; syslo@mat.umk.pl; http://mmsyslo.pl/)

w połowie lat 60. XX wieku przyglądał się, jak uczniowie z I LO i III LO we Wrocławiu uruchamiali swoje programy komputerowe na komputerze Elliott 803 w ramach pierwszych w kraju zajęć z informatyki w szkole. W tym samym niemal czasie i później „przechodził Odrę”, pracując na kolejnych modelach 1003, 1024, 1304, 1325 tej maszyny, produkowanej nad Odrą we Wrocławiu.

Od połowy lat 80. sprowadzał do Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, którym kierował, kolejne modele maszyn 8-bitowych m.in. ZX Spectrum, Schneider i wreszcie dziecko spoza małżeńskiego łoża rodziny Odra – Elwro 800 Junior i przygotowywał rzesze nauczycieli do ekspansji komputerów w edukacji.

W tym czasie zaczął poważnie zajmować się edukacją informatyczną, dla której przez 20 lat prowadził forum spotkań i dyskusji – konferencje „Informatyka w Szkole”. Za swój największy sukces uznaje utrzymanie, wbrew powszechnym tendencjom w kraju i za granicą, wydzielonych zajęć z informatyki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Teraz marzy, by uczniowie, z technologią w rękach, cały czas „połączeni” i z dostępem do kopalni wszystkiego (Internetu), przekonali się (za Markiem Twainem), że „chodzenie do szkoły, a ogólnie – edukacja – nie szkodzi ich kształceniu”.

Prowadzi więc zajęcia z uczniami i nauczycielami w wielu projektach w całym kraju, wykłada na konferencjach i spotkaniach z nauczycielami, sporządza dokumenty i ekspertyzy dla instytucji rządowych i samorządowych. Pełni wiele funkcji w instytucjach i organizacjach krajowych i zagranicznych, m.in. jest przedstawicielem Polski w Technical Committee on Education (TC 3) w Federacji IFIP.

W uznaniu dotychczasowych działań związanych z wdrażaniem komputerów i technologii do edukacji w naszym kraju, Federacja IFIP przyznała Polsce organizację Jubileuszowej X Światowej Konferencji na temat Komputerów w Edukacji (WCCE, Toruń 2013). Współprzewodniczył Międzynarodowemu Komitetowi Programowemu i kierował Komitetem Organizacyjnym tej konferencji.

Wyróżniony ostatnio nagrodami: Best Practices in Education Award (Informatics Europe, 2013) i Outstanding Service Award (IFIP, 2014).

Cecylia Szymańska-Ban

 

Jest absolwentką socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Do zespołu polskiego oddziału Microsoft dołączyła w 2010 roku. Pełni funkcję Dyrektora ds. Edukacji, realizując politykę Microsoft w obszarze edukacji, zarówno na rynku szkolnictwa niższego, jak i wyższego.

 

Odpowiedzialna za relacje z rządem w tym zakresie, kształtowanie strategii firmy, budowanie komunikacji i wspólnych projektów z interesariuszami i partnerami na rynku edukacyjnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w firmie Young Digital Planet, gdzie obejmowała podobne stanowisko prowadząc linie biznesową Edukacja.

 

Z rynkiem edukacyjnym związana od 15 lat. .

Janusz Wierzbicki

 

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia dla nauczycieli. Ponad 14 lat współpracuje z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, prowadząc w nim szkolenia, uczestnicząc w tworzeniu nowych form doskonalenia oraz materiałów edukacyjnych dla ich uczestników.

Jest egzaminatorem ECDL, ECDL WebStarter oraz ECDL e-Citizen. Uczestniczył w opracowaniu wielu programów nauczania, a także materiałów dydaktycznych i metodycznych - między innymi dla administratorów szkolnych pracowni internetowych działających pod kontrolą systemów MS SBS, a także na temat technik prezentacji, metody projektowej w edukacji, czy zaawansowanego tworzenia stron WWW przy wykorzystaniu języka PHP.

Uczestniczył w programie „Intel – Nauczanie ku Przyszłości” jako Super Trener. Prowadzi serwisy internetowe zapewniające wsparcie osobom zarządzającym serwerami MS SBS. Pełnił wielokrotnie rolę niezależnego konsultanta przy realizacji projektów wyposażania szkół w laboratoria komputerowe, brał udział w przygotowaniu i wdrożeniu projektu informatyzacji bibliotek pedagogicznych. Jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach. Od kilku lat prowadzi także wykłady i ćwiczenia z zakresu TIK na kilku warszawskich wyższych uczelniach, między innymi z zakresu sieci komputerowych i systemów operacyjnych. W latach do 2009 - 2011 zajmował się edukacją w Microsoft Sp. z o.o. Do 2013 r. zastępca Redaktora Naczelnego "Edu Fakty Uczę Nowocześnie". Twórca inicjatywy NowoczesnaKlasa.

Daniel Żukowski

 

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z FEN związany od 12 lat.

Udziałowiec Konsorcjum FEN.
Jest odpowiedzialny m.in. za takie marki jak Cisco, Meru Networks, Cyberoam.

Swoje doświadczenie z rynkiem edukacyjnym rozpoczął na konferencji w Mrozach w roku 2005, gdy po raz pierwszy prowadził wykład o nowoczesnych sieciach teleinformatycznych dla edukacji.

Wybitny specjalista w zakresie projektowania profesjonalnych i bezpiecznych rozwiązań sieci komputerowych dla szkół.

Jakub Aleksandrowicz

 

Nauczyciel j. polskiego, przedmiotów informatycznych i wiedzy o kulturze.

Nauczyciel akademicki uczelni gdańskich (UG, GWSH) i warszawskich (APS) w zakresie edukacji kulturowej i medialnej.

 

Od 8 lat specjalista w zakresie wdrożeń kompleksowych rozwiązań informatycznych dla szkół, partner strategiczny i konsultant wydawnictwa Pearson w zakresie wykorzystania i wdrożeń platformy edukacyjnej Fronter w szkolnictwie K12.

Aleksandra Antoniewicz - Kaszczyńska

 

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na kierunku Edukacja Artystyczna, w zakresie sztuk plastycznych, krytyki i promocji sztuki, pedagogiki artystycznej oraz równoległych studiów w zakresie malarstwa sztalugowego.

Obecnie nauczyciel sztuki w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Organizatorka cyklicznych wystaw w GALERII BEZ ŚCIAN, mieszczącej się w przestrzeni gimnazjum oraz współpracująca z GALERIĄ STREFA KOLORU w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu. Celem wystaw jest wspieranie osób utalentowanych w zakresie sztuk wizualnych. Inicjatorka wielu projektów i warsztatów, budzących świadomość kulturalno-społeczną oraz kreatywność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

Autorka programu "Trening Twórczości" dla studentów III roku Pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyślu. Prowadzi zajęcia z malarstwa i rysunku dla studentów Uniwersytetu III Wieku w Miedzichowie. Od 1994 r. do dnia dzisiejszego działa na rzecz wolontariatu przy Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego, której celem jest wspieranie rozwoju osób upośledzonych umysłowo i fizycznie. W ramach przynależności do tej społeczności współorganizowała imprezy, wyjazdy, spotkania integracyjne, warsztaty i projekty. Od 2013 r. współpracuje z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) w zakresie sieci LABiB - projektu realizowanego w Programie Rozwoju Bibliotek - społeczności bibliotekarzy i bibliofanów, skupionych wokół platformy internetowej służącej wymianie doświadczeń, poznaniu nowych technologii i realizacji wspólnych projektów.

Grzegorz Bielawski

 

Country Manager w firmie QNAP.

Związany z branżą IT od blisko dekady. Po ukończeniu studiów w katedrze Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Szczecińskiej, rozpoczął pracę w firmie EPA Systemy. Specjalizował się tam w rozwiązaniach storage i był product managerem odpowiedzialnym za obsługę m.in. marki QNAP.

Specjalista ds. technicznych, doskonale zorientowany w świecie nowości technologicznych w segmencie storage. Jest także współzałożycielem bloga poświęconego przechowywaniu danych Backupacademy.pl.

W QNAP Systems jest odpowiedzialny m.in. za zarządzanie procesem dystrybucji produktów QNAP w Polsce, pozyskiwanie partnerów, rozwijanie programów afiliacyjnych, zarządzanie polityką cenową, a także za prowadzenie szkoleń i warsztatów.

Iwona Brzózka - Złotnicka

 

Z wykształcenia polonistka, bibliotekarka i animatorka kultury.

Przez 8 lat uczyła języka polskiego w szkole podstawowej.

Trenerka edukacyjna. Autorka materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji kulturalnej oraz filmowej.

Aktualnie koordynuje ogólnopolski program edukacyjny Mistrzowie Kodowania.

Członkini grupy Superbelfrzy RP.

Małgorzata Grzywacz

 

Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych.

Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus. Współautorka projektu indywidualni.pl promującego nowoczesne nauczanie i efektywną naukę. Odpowiada również za wsparcie merytoryczne w zakresie rozwoju rozwiązań Librus.

Autorka licznych publikacji nt. twórczości w Internecie.

Propagatorka umiejętnego wykorzystywania nowoczesnych technologii w życiu szkoły. Prelegentka konferencji naukowych. Pomysłodawczyni założenia ogólnodostępnego portalu prawa oświatowego – Doradca Dyrektora.

Grzegorz Jankowski

 

Kierownik Projektu Helion Edukacja.

Studiował na Politechnice Poznańskiej Ochronę Środowiska oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu Geografię.

W Helionie pracuje od 2002 roku. Od 2005 jest odpowiedzialny za koordynację działań związanych segmentem edukacyjnym wydawnictwa.

Prywatnie lubi improwizacje gitarowe, fotografię i turystykę górską.

Krzysztof Jaworski

 

Pedagog specjalny w Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie,
koordynator w programie Mistrzowie Kodowania, trener edukacyjny, uczestnik programu Future Classroom European Schoolnet, laureat konkursu Innowacyjny Nauczyciel 2012,  członek grupy Superbelfrzy RP.

Łukasz Jesis

 

XOPERO BACKUP

Założyciel oraz dyrektor zarządzający XOPERO, największego polskiego producenta rozwiązań do backupu i przywracania danych.

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Związany z branżą IT od prawie 12 lat. Posiada bogate doświadczenie w rozwoju produktów IT. Dotąd z sukcesem wprowadził na rynek cztery zaawansowane rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych: Xopero Backup Appliance, Xopero Backup & Restore, Xopero Cloud oraz Backup eXpert.

Z technologii XOPERO korzystają czołowe polskie firmy, dostawcy usług teleinformatycznych m.in. czeski T Mobile’a oraz polski i słowacki Orange, a także centra danych, dostawcy usług IT i firmy hostingowe.

Adam Jurkiewicz

 

Adam Jurkiewicz - haker edukacji, członek nieformalnej grupy SuperbelfrzyRP. Absolwent kursów Massachusetts Institute of Technology z języka programowania Python. Współwłaściciel firmy informatycznej ABIX, dostawcy rozwiązań dla biznesu i edukacji opartych na oprogramowaniu OpenSource. Trener technologii Web 2.0 ze szczególnym uwzględnieniem otwartych zasobów edukacyjnych. Programista, administrator systemów UNIX/Linux, twórca remiksu edukacyjnego FREE_Desktop - remiksu systemu operacyjnego dla wolnych ludzi, legalnego i darmowego dla wszystkich. Prelegent oraz prowadzący warsztaty dla nauczycieli w trakcie wielu konferencji edukacyjnych, m.in: Od Becika Każdy Klika w Kołobrzegu, K@SSK w Nowym Tomyślu, Ogólnopolski Zjazd Opiekunów Pracowni Szkolnych w Mrozach, Lepsza Edukacja we Wrześni, Nowoczesne Technologie dla Edukacji w Radomiu, Aleje.IT w Częstochowie. Współpracownik Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, w projekcie "Strategie Wolnych i Otwartych Implementacji" twórca części scenariuszy mechatronicznych zajęć pozalekcyjnych z użyciem oprogramowania Scratch i mikrokontrolerów kompatybilnych z Arduino oraz ekspert ds. systemów i współtwórca systemu operacyjnego Szkolny Remiks Uczniowski.

Współpracownik Fundacji Interkl@sa, w projekcie "E-Pasj@ - nowoczesne nauczanie" ekspert ds. otwartego oprogramowania edukacyjnego. Prowadzi spotkania edukacyjne z nauczycielami w całym kraju. Współpracownik Centrum Edukacji Obywatelskiej, w projekcie "Koduj z Klasą" ambasador i trener nauczycieli w zakresie języka programowania Python.

Współpracownik fundacji Coder-Dojo, twórca projektu "Stacja pogodowa" opartego o Intel Galileo, Linux, Python i czujniki pogody. Współpracownik OEIIZK w Warszawie, autor i prowadzący kursy dla nauczycieli: * Arduino - mechatronika, nowoczesne oprogramowanie i nowe podejście do zajęć pozalekcyjnych * Szkolny Remiks Ubuntu Desktop – nowoczesna edukacja dostępna dla każdego

Twórca portalu http://linux.oeiizk.waw.pl/ opisującego zastosowania systemu Linux w edukacji. Propagator Wolnego i Otwartego Oprogramowania, otwartej cyfrowej mapy OpenStreet Map i wszelkich "otwartych" rozwiązań. Prywatnie - miłośnik szant, stateczny mąż i ojciec, zwariowany nauczyciel młodzieży jeśli tylko ma okazję.

Grażyna Koba

MIGRA

http://www.migra.pl

Autorka ponad 60 publikacji z dziedziny edukacji informatycznej, w tym 20 podręczników do przedmiotów informatycznych nauczanych na wszystkich etapach edukacyjnych (od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej). Z wykształcenia jest informatykiem (ukończyła Wydział Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej). Wiele lat pracowała w szkole jako nauczyciel informatyki. Utworzyła, jedną z pierwszych w Polsce, autorskich klas informatycznych.

Jej uczniowie zajmowali wysokie miejsca w olimpiadach krajowych i międzynarodowych. Była doradcą metodycznym i konsultantem informatyki.

Uczestniczyła w pracach zespołów doradczych MEN w zakresie edukacji informatycznej. Za twórcze inicjatywy i aktywny udział w rozwoju edukacji informatycznej w Polsce otrzymała nagrodę Towarzystwa Szkół Twórczych oraz Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP.

W firmie MIGRA pełni funkcję prokurenta i zajmuje się, poza pisaniem i promowaniem książek, koordynowaniem wszystkich prac związanych z przygotowaniem ich do druku.

Lubi podróżować, przebywać nad morzem, tańczyć, czytać książki i malować. .

Katarzyna Koba

MIGRA

http://www.migra.pl

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Zarządzanie.

W firmie MIGRA jest odpowiedzialna za koordynację działań edukacyjnych oraz marketingowych wydawnictwa.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów z obszaru szkoleń, doradztwa personalnego oraz marketingu, które zdobyła, pracując w firmie doradczej PwC.

Współpracowała przy tworzeniu podręczników do zajęć komputerowych autorstwa Grażyny Koby.

W życiu prywatnym trenuje pływanie w kategorii Masters.

Krzysztof Kolanowski

 

Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przez 17 lat Nauczyciel matematyki i informatyki w liceum ogólnokształcącym w Poznaniu.

 Związany z firmą Librus od 2007 roku. Obecnie Specjalista ds. Wdrożeń i Szkoleń IT Librus na terenie Wielkopolski. Dobra znajomość środowiska nauczycielskiego oraz wiedza z zakresu technologii informatycznych pozwala mu przeprowadzać skuteczne szkolenia i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dla szkół.

W życiu prywatnym interesuje się historią i fotografią, lubi aktywnie spędzać wolny czas.

Paweł Komar

 

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej w specjalności Elektronika i Telekomunikacja.

Od 2006 roku związany z firmą Nordweco Sp. z o.o., w której początkowo jako kierownik działu audiowizualnego, a obecnie zastępca dyrektora do spraw handlowych zajmuje się sprzedażą oraz promocją urządzeń interaktywnych wykorzystywanych w sektorze edukacyjnym oraz biznesowym.

Współprowadzi coroczne warsztaty dla nauczycieli poświęcone wykorzystaniu technologii interaktywnych w edukacji organizowane przez Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Jarosław Kowalski

 

Od lipca 2012 roku odpowiada w firmie Pearson Central Europe (PCE) za rozwiązania informatyczne i nowe projekty w obszarze cyfrowej edukacji. Reprezentuje PCE w Porozumieniu Nowoczesnej Edukacji przy Polskiej Izbie Książki, jest przewodniczącym Komitetu Cyfrowej Edukacji przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także jest członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji.

Ostatnie 20 lata ściśle związany z branżą teleinformatyczną, w szczególności z firmą Novell. Propagator budowania i stosowania otwartych standardów oraz otwartego oprogramowania, w szczególności w administracji publicznej i edukacji.

Marzena Lemańska

 

nauczycielka matematyki w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Od trzech lat uczestniczy wraz z uczniami w projekcie Szkoła z MegaMatmą, pracuje metodą odwróconej klasy - flipped classroom, a od zeszłego roku członek grupy Superbelfrów RP oraz autorka bloga matematycznego (http://matematyka.gim-nt.pl)

 

Brała także udział w projektach: Szkoła z klasą 2.0, eSzkoła- Moja Wielkopolska oraz organizowanych przez Gimnazjum im. F. Szołdrskiego konferencji K@SSK i iPad w edukacji.

Agnieszka Marciniak

 

absolwentka Politechniki Gdańskiej, kierunek Matematyka Stosowana. Przez cztery lata pracowała jako nauczyciel akademicki.

Od 2012 roku związana z firmą Learnetic. Najpierw jako redaktor treści edukacyjnych, obecnie jako project manager.

Andrzej Musisz

 

Założyciel firmy ADVISOR działającej na rynku IT od 1994 roku, aktualnie pełniąc w niej funkcję prezesa zarządu.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w projektowaniu infrastruktury IT dedykowanej edukacji. Brał udział jako kierownik projektu, projektant czy wykonawca w największych projektach realizowanych w ostatnich latach w edukacji w Polsce, takich jak: eSzkoła Wielkopolska, Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości, eSzkoła Moja Wielkopolska, czy aktualnie realizowany Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan.

W przeszłości wykładowca akademicki oraz trener Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej. Pełnił funkcję administratora sieci na Wydziale Fizyki UAM. Projektował, wdrażał i administrował wieloserwerowymi środowiskami sieciowymi zarówno na rynku komercyjnym jak również w jednostkach samorządowych i edukacji.

Jakub Piasecki

- specjalista do spraw robotyki w AKCES edukacja.
Absolwent Politechniki Poznańskiej.
Certyfikowany trener Akademii LEGO Education, były nauczyciel informatyki i fizyki.
Zainteresowania: oprogramowanie open source, kolekcjonerskie gry bitewne, klocki LEGO.
Grzegorz Piątas

lat 48, absolwent wydziału filologii polskiej UAM. Nauczyciel dyplomowany, od 1999 r. zatrudniony w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Doradca metodyczny na co dzień współpracujący z poznańskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Praktyk. Od dwóch lat prowadzi w e-klasach nowotomyskiego Gimnazjum lekcje języka polskiego, do których przygotowania i prowadzenia wykorzystuje technologie informacyjne i komunikacyjne. Lider Edukacji Interaktywnej (SEE – SMART Exemplary Educator). Prywatnie - kolekcjonuje płyty CD z muzyką lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.
Michał Powałowski

Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. W zawodzie nauczyciela przepracował 22 lata. Od 2001 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie.
Od 2001 roku wykładowca Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium oraz Studium Menedżerów Oświaty w Gnieźnie. W kadencji 2010 - 2014 był nieetatowym członkiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Od 1978 roku związany z ZHP w Gnieźnie. Interesuje się sportem. Wywodząc się ze sportowej rodziny, aktywnie uprawiał piłkę ręczną oraz hokej na trawie. Obecnie kibic gnieźnieńskich drużyn sportowych
Anna Przybylska

Nauczyciel dyplomowany z trzydziestoletnim stażem pracy.
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia podyplomowe w zakresie informatyki i technologii informacyjnej dla nauczycieli na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Od 2000r. pracuje w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, od roku prowadzi zajęcia w e-klasie, wykorzystując nowoczesne technologie. Brała udział w projektach "Szkoła z Klasą 2.0", "iPad w edukacji".
Lubi swoją pracę, ceni czas spędzony z rodziną, uwielbia podróże.
Artur Rudnicki

Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, od 2003 roku zastępca dyrektora. Jest organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli na temat: „Nowoczesne technologie IT w cyfrowej szkoły i administracji publicznej”. W roku 2010 był koordynatorem zwycięskiego udziału Zespołu Szkół Technicznych w ogólnopolskim konkursie „Innowacyjna szkoła”, a w roku 2011 działań mających na celu włączenie szkołę do programu Microsoft Pathfinder School w ramach Microsoft Partners in Learning (szkoła została włączona do grona 100 najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Pełni rolę egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk. Od czterech lat jest powoływany jako przewodniczący zespołu egzaminatorów przez OKE Warszawa do prac komisji, która sprawdza praktyczny egzamin w zawodzie technik informatyk. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk. Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist) oraz MOS (Microsoft Office Specialist). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection. Zainteresowania: mocna muzyka, sport (w szczególności piłka ręczna), no i oczywiście komputery.
Ewa Sitko

Nauczyciel dyplomowany z 30-letnim stażem zawodowym. Nagrodzona w 2008 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty.
Edukator programu „Nowa Szkoła”– CODN Grupa 1000/2. Metodyk przy WOM w Katowicach i Krakowie. Autor i realizator programów wychowawczych.
Koordynator szkolnych działań wychowawczych.
Autorka publikacji dotyczących komunikacji interpersonalnej oraz aktywizacji odbiorcy procesu edukacyjnego.
Joanna Szczecińska

Nauczycielka zajęć wczesnoszkolnych, zajęć komputerowych, tyflopedagog i oligofrenopedagog.
Pracuje w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Stargardzie Szczecińskim.
Współautorka programu i scenariuszy Mistrzowie Kodowania Junior oraz scenariuszy dla klas I-III Scratch w programie Koduj z Klasą.
Uczestniczka i trenerka programu Mistrzowie Kodowania.
Izabela Szudra

Nauczyciel dyplomowany.
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze – kierunek matematyka.
Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek fizyka i informatyka. Od 2009 roku egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.
Od osiemnastu lat nauczycielka matematyki w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.
Prowadzi zajęcia w e-klasie, wykorzystując nowe technologie w nauczaniu. Brała udział w projektach: „Szkoła z klasą 2,0”, „iPad w edukacji”, „e-Szkoła Wielkopolska – Twórczy Uczeń” oraz obecnie „Szkoła z Megamatmą” i „Lepsza Szkoła”.
Damian Urbaniak

 

Absolwent Politechniki Opolskiej na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Informatyka.
Pracował jako nauczyciel przedmiotów: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe, Informatyka i Technologia Informacyjna. Od 2011 roku związany z firmą Librus, gdzie jako Specjalista ds. Wdrożeń i Szkoleń IT odpowiada za wprowadzanie systemów informatycznych w placówkach oświatowych na terenie województwa dolnośląskiego.
W swojej pracy kładzie nacisk na merytoryczne i mentalne przygotowanie nauczycieli do wprowadzanych w szkołach innowacji technologicznych. Zwolennik praktycznego wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań informatycznych i technologicznych w codziennym życiu.
Lech Wikaryjczyk

 

marketing manager w firmie Learnetic.
Absolwent socjologii oraz marketingu medialnego i reklamy (UG) oraz grafiki (PJWSTK). Doświadczenie zawodowe dotyczące edukacji zdobywał m.in. w firmie Young Digital Planet. Wymyślony i zrealizowany przez niego konkurs dotyczący wizji nowoczesnej edukacji został wybrany na najlepszą kampanię social media w Polsce (festiwal Social Media Convent 2014).
Magdalena Zarach

 

Magdalena Zarach – skończyła matematykę oraz informatykę z ekonometrią. Umysł ścisły, lecz umiejętności renesansowe – w Learnetic zaczynała jako redaktor treści edukacyjnych, potem była testerem oprogramowania, obecnie zaś jest product manager odpowiedzialną za platformę mCourser. Prywatnie uwielbia taniec towarzyski – mimo młodego wieku przez przeszło dekadę występowała w Zespole Pieśni i Tańca „Kościerzyna”. Dla przyjemności udziela korepetycji – prawdopodobnie jest współodpowiedzialna ze doskonałe wyniki z tego przedmiotu osiągane przez gimnazjalistów i maturzystów z powiatu kościerskiego. Posiada kilkuletnie, międzynarodowe doświadczenie trenerskie z zakresu wdrażania nowych technologii w edukacji.

KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu