KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

Index   |   Prelegenci   |  Materiały |  Rejestracja | Patroni   |  Partnerzy   |  Program  Uczestnicy   |    Warsztaty  |   Kontakt    |  FAQ  

Prelegenci KASSK 2017
Prof. dr hab. Stanisław Dylak

 

Wybitny pedagog i pedeutolog.

Kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Autor trzech monografii: Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania oraz Projektowanie programów szkolnych dla szkół artystycznych. Redaktor i współredaktor siedmiu prac zbiorowych. Poza tym opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych.

Jego zainteresowania naukowe związane są mediami, kształceniem nauczycieli, kulturą wizualną, programami nauczania. Kierował zespołem, który opracował pierwszy w Polsce program kształcenia nauczycieli przyrody dla zreformowanej szkoły podstawowej, realizowany obecnie na UAM.

Prowadził kilka projektów międzynarodowych w ramach programów PHARE, trzy z nich dotyczyły edukacji przyrodniczej i kształcenia nauczycieli w tym zakresie, jeden projekt dotyczył programów szkolnych, jeden zastosowania technologii informacyjnych w kształceniu uniwersyteckich kadr administracyjnych.

Poza działalnością akademicką interesuje się tworzeniem materiałów dydaktycznych. Był inicjatorem oraz współtwórcą ponad dwudziestu filmów o szkołach w Europie, z czego większość dotyczyła szkół alternatywnych. Niektóre z tych filmów były prezentowane w programie I TVP.

Dwukrotnie uczył w amerykańskim uniwersytecie UNI – University of Northern Iowa, w Stanie Iowa, USA (studia nad mediami) oraz jako visitng scholar w Uniwersytecie w Lubbock, Texas, USA.

Jest członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji - organu pomocniczego Ministra Edukacji Narodowej.

W trudach pracy i radościach codziennego życia towarzyszy mu żona Hanka. Ma dwóch synów, a także wnuka Piotra i wnuczkę Anię. Poza żoną i całą rodziną, zakochany w koniach.

Paweł Jagielski

 

– nauczyciel przedmiotów informatycznych, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. prof. Adama Wodziczki w Gnieźnie, wykładowca Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, egzaminator ECDL, koordynator projektu „GNIEŹNIEŃSKIE SZKOŁY W CHMURZE”, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

 

Propagator stosowania narzędzi informatycznych w nauczaniu różnych przedmiotów na różnych poziomach kształcenia, platform e-learningowych a ostatnio Office 365 dla szkół.

 

 Administrator Office 365, posiada tytuł eksperta innowacyjnego nauczania Microsoft Innovative Educator Expert . Prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.

Marcin Kempka

 

Prezes Zarządu w firmie Librus.

Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki (AEiI) Politechnik Śląskiej – specjalność: sieci i bazy danych. W latach 2004-2010 wykładowca w Zakładzie Oprogramowania AEiI.

Od roku 2004 związany z firmą Librus, początkowo jako Dyrektor działu IT, Dyrektor Sprzedaży, następnie Dyrektor Generalny. Od 2011 roku Prezes Zarządu, pełniący również funkcję CEO.

Wieloletni wykładowca i trener w Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus, przed reformą podstawy programowej Rzeczoznawca Przedmiotowy ds. Pomocy Dydaktycznych w Ministerstwie Edukacji Narodowej z rekomendacji Politechniki Śląskiej.

Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących zagadnień bezpieczeństwa danych oraz edukacji. Specjalista z dziedziny sieci komputerowych, bezpieczeństwa danych osobowych i projektowania baz danych, pomysłodawca i współtwórca rozwiązania Librus Synergia™.

W latach 2014-2015 członek Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Od wielu lat aktywny uczestnik zmian w polskim systemie edukacji, prelegent wielu konferencji. Od 2015 roku związany również z Public Consulting Group – globalną firmą oferującą doradztwo, szkolenia i nowoczesne rozwiązania informatyczne dla sektora edukacji, zdrowia i opieki społecznej w takich rejonach jak m.in. USA, Kanada, Europa czy Australia.

Grażyna Koba

MIGRA

http://www.migra.pl

Autorka ponad 60 publikacji z dziedziny edukacji informatycznej, w tym 25 podręczników do przedmiotów informatycznych nauczanych na wszystkich etapach edukacyjnych (od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej). Z wykształcenia jest informatykiem (ukończyła Wydział Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej). Wiele lat pracowała w szkole jako nauczyciel informatyki. Utworzyła, jedną z pierwszych w Polsce, autorskich klas informatycznych. Jej uczniowie zajmowali wysokie miejsca w olimpiadach krajowych i międzynarodowych.

Była doradcą metodycznym i konsultantem informatyki. Uczestniczyła w pracach zespołów doradczych MEN w zakresie edukacji informatycznej. Za twórcze inicjatywy i aktywny udział w rozwoju edukacji informatycznej w Polsce otrzymała nagrodę Towarzystwa Szkół Twórczych oraz Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP. W firmie MIGRA pełni funkcję prokurenta i zajmuje się, poza pisaniem i promowaniem książek, koordynowaniem wszystkich prac związanych z przygotowaniem ich do druku.

Lubi podróżować, przebywać nad morzem, tańczyć, czytać książki i malować.
dr inż. Krzysztof Kurowski

 

jest doktorem inżynierem w dziedzinie informatyki. Tytuł ten otrzymał na Politechnice Poznańskiej. Od roku 2008 pracuje na stanowisku Kierownika Działu Aplikacji w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

 

Od wielu lat uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i badawczo-rozwojowych w obszarze szeroko pojętych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) i wykorzystania ich w różnych dziedzinach wiedzy.

 

Zdobywał doświadczenie jako research visitor w wielu instytucjach naukowo-badawczych, m.in. University of Queensland, Australia, Argonne National Lab, USA, Louisiana State University, USA.

 

Jego zainteresowania badawcze związane są z modelowaniem zaawansowanych aplikacji, problematyką szeregowania i zarządzania zasobami.

W ostatnim czasie mocno związany z wykorzystywaniem TIK w edukacji, między innymi poprzez koordynowanie prac w projekcie e-podręczniki do kształcenia ogólnego z ramienia partnera technologicznego.

Tomasz Magnowski

 

– nauczyciel, trener, doradca zawodowy, Microsoft Innovative Expert Educator.

Doradca zawodowy od 2001 r., w ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadził ponad 1000 konsultacji z zakresu kształtowania własnej kariery zawodowej, pracując jako doradca zawodowy dla osób długotrwale bezrobotnych, studentów, absolwentów i pracowników. Wiceprezes Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie jako wykładowca (z wykształcenia mgr inż. elektryk). Od 2012 r. Microsoft Expert Educator i uczestnik Microsoft Global Forum Barcelona 2014. Na co dzień nauczyciel i doradca zawodowy oraz właściciel firmy TiM. Organizator Ogólnopolskich Targów Szkół Wyższych w Radomiu i Wystawy Interaktywnej MÓZG.

Prowadzi warsztaty motywacyjne. Specjalizuje się w okołobiznesowych działaniach kreatywnych. Obecnie w działaniach m.in. „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe” Ośrodka Rozwoju Edukacji. Stale rozwija swoje umiejętności doradcze i edukatorskie wspierając je technologią informacyjną. Autor propozycji egzaminów w zawodzie technik energetyk i modyfikacji podstawy programowej w zawodzie elektryk.

Prof. UW dr hab. Marlena Plebańska

 

Jeden z prekursorów polskiej e-edukacji, specjalizacja zarządzanie wiedzą, e-learning, Design Thinking.

 

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej, Stanford University. Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji.

 

Specjalista w zakresie zarządzania wiedzą. Lider polskiego e-learningu. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularno – naukowych z zakresu e-edukacji.

Od 18 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań e-learningowych oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach, organizacjach poza rządowych. Kierownik i konsultant projektów edukcyjnych oraz e-learningowcyh. Aktywny trener i wykładowca.

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

 

– profesor, matematyk, informatyk (syslo@ii.uni.wroc.pl; syslo@mat.umk.pl; http://mmsyslo.pl/)

w połowie lat 60. XX wieku przyglądał się, jak uczniowie z I LO i III LO we Wrocławiu uruchamiali swoje programy komputerowe na komputerze Elliott 803 w ramach pierwszych w kraju zajęć z informatyki w szkole. W tym samym niemal czasie i później „przechodził Odrę”, pracując na kolejnych modelach 1003, 1024, 1304, 1325 tej maszyny, produkowanej nad Odrą we Wrocławiu.

Od połowy lat 80. sprowadzał do Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, którym kierował, kolejne modele maszyn 8-bitowych m.in. ZX Spectrum, Schneider i wreszcie dziecko spoza małżeńskiego łoża rodziny Odra – Elwro 800 Junior i przygotowywał rzesze nauczycieli do ekspansji komputerów w edukacji.

W tym czasie zaczął poważnie zajmować się edukacją informatyczną, dla której przez 20 lat prowadził forum spotkań i dyskusji – konferencje „Informatyka w Szkole”. Za swój największy sukces uznaje utrzymanie, wbrew powszechnym tendencjom w kraju i za granicą, wydzielonych zajęć z informatyki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Teraz marzy, by uczniowie, z technologią w rękach, cały czas „połączeni” i z dostępem do kopalni wszystkiego (Internetu), przekonali się (za Markiem Twainem), że „chodzenie do szkoły, a ogólnie – edukacja – nie szkodzi ich kształceniu”.

Prowadzi więc zajęcia z uczniami i nauczycielami w wielu projektach w całym kraju, wykłada na konferencjach i spotkaniach z nauczycielami, sporządza dokumenty i ekspertyzy dla instytucji rządowych i samorządowych. Pełni wiele funkcji w instytucjach i organizacjach krajowych i zagranicznych, m.in. jest przedstawicielem Polski w Technical Committee on Education (TC 3) w Federacji IFIP.

W uznaniu dotychczasowych działań związanych z wdrażaniem komputerów i technologii do edukacji w naszym kraju, Federacja IFIP przyznała Polsce organizację Jubileuszowej X Światowej Konferencji na temat Komputerów w Edukacji (WCCE, Toruń 2013). Współprzewodniczył Międzynarodowemu Komitetowi Programowemu i kierował Komitetem Organizacyjnym tej konferencji.

Wyróżniony ostatnio nagrodami: Best Practices in Education Award (Informatics Europe, 2013) i Outstanding Service Award (IFIP, 2014).

Anna Robakowska

 

Dyrektor Zarządzający w firmie Advisor.

Z firmą Advisor związana od 17 lat. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Ekonomii, studiów podyplomowych WSB w Poznaniu Marketing i Sprzedaż, oraz Psychologia w Biznesie.

Koordynator realizacji projektów „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” i „e‑Szkoła – Moja Wielkopolska” po stronie wykonawcy.
Pomysłodawca i współautor programu szkoleń dla Szkół z wykorzystaniem oprogramowania firmy Insert, w zakresie przygotowania nauczycieli do kształcenia uczniów w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości.
Kierownik akcji wsparcia wdrożeń rozwiązań Office 365 dla szkół prowadzonej przez Microsoft po stronie wykonawcy.
Od wielu lat wspiera relacje na rynku SMB w zakresie doboru i wdrożeń infrastruktury IT. Doświadczenie zdobyte w firmach przekłada na relacje na rynku edukacji. Jej dewizą drogi do wspólnych sukcesów jest zrozumienie i identyfikacja potrzeb klienta, dobór właściwych rozwiązań, a także budowa trwałych i uczciwych relacji.
Fascynują ją ludzie i podróże.
Janusz S. Wierzbicki

 

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia nie tylko dla nauczycieli m.in. na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie – publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Jest ekspertem i trenerem w programie Microsoft Innovative Educator oraz trenerem w programie Apple Professional Development. Współorganizator Ogólnopolskich Zjazdów dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach, obecnie Majowych Mrozów w Warszawie – ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli zainteresowanych stosowaniem TIK w edukacji. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i spotkaniach organizowanych w całej Polsce, dotyczących wykorzystania nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu. Współtwórca i autor magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie, dwumiesięcznika o zastosowaniu nowych technologii w nauczaniu, w którym pełnił rolę zastępcy redaktora naczelnego do grudnia 2013.

Członek Zespołu ds. strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej w latach 2014-1015 oraz gość stały Rady ds. Informatyzacji Edukacji. Za działalność na rzecz edukacji informatycznej został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

Joanna Apanasewicz

 

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w “Małej Szkole” Niepublicznej Szkole Podstawowej w Koninie Żagańskim.

Od wielu lat wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji, w tym tablety. Uczy podstaw programowania realizując program "Mistrzowie Kodowania".

Jest autorką wielu scenariuszy lekcji z wykorzystaniem TIK. Trenerka w programie Mistrzowie Kodowania, Superbelferka, prelegentka na wielu konferencjach (m.in. Inspiracje, Inspiracje Wczesnoszkolne, Lepsza Edukacja, KASSK, Ogólnopolski Zlot Innowacyjnych Nauczycieli).

Lucyna Bernaczyk

 

Nauczycielka języka angielskiego w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Interesuje się e-learningiem oraz wykorzystaniem narzędzi TIK i multimediów w nauczaniu i autodydaktyce (absolwentka studiów podyplomowych E-learning dla polskiej szkoły na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Fanka pozyskiwania wiedzy poprzez webinaria i kursy MOOC na platformach międzynarodowych.

Zainteresowania pozazawodowe: język francuski, literatura, film, brytyjskie programy komediowe i popularnonaukowe.

Agnieszka Borowiecka

 

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Współautorka polskiej wersji Imagine Logo, lokalizacji podręcznika Intel Learning Series, supertrener tego projektu.

Autorka wielu publikacji dotyczących wykorzystania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów. Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowych Przedmiotowych Konkursów Informatycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. mazowieckiego.

Maciej Borowiecki

 

Wicedyrektor ds. edukacyjnych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Od 30 lat związany z doskonaleniem nauczycieli w zakresie informatyki i technologii informacyjnej. Jest współautorem programów Studiów Podyplomowych Informatyki dla Nauczycieli organizowanych przez IKN, CDN, MIM UW.

Przez wielu lat prowadził zajęcia na tych studiach, głównie z przedmiotów związanych z programowaniem. Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowej i Komisji Wojewódzkiej Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów woj. mazowieckiego, pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.

Beata Borysiewicz

 

wiceprezes i współzałożycielka firmy Mentor.

 

Od 15 lat zajmuje się strategią, polityką oraz kształtowaniem wizerunku firmy.

 

Jej zadaniem jest też dobór właściwej oferty i czuwanie nad jakością produktów i obsługi. Zorientowana na potrzeby społeczności lokalnej.

 

Prywatnie żona i mama dwóch córeczek, entuzjastka podróży i dobrej, zdrowej kuchni.

Iwona Brzózka - Złotnicka

 

Z wykształcenia polonistka, bibliotekarka i animatorka kultury.

Ekspertka i trenerka edukacyjna.

Interesuje się wykorzystaniem nowych technologii w edukacji i ich wpływem na proces uczenia się.

Przez 8 lat uczyła języka polskiego w szkole podstawowej, a od IX 2013 r. koordynuje ogólnopolski program edukacyjny Mistrzowie Kodowania, którego celem jest upowszechnianie nauki programowania w polskich szkołach i przedszkolach.

Przedstawicielka Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania, członkini grupy Superbelfrzy RP.

Napoleon Bryl

 

Nauczyciel akademicki z wieloletnią praktyką.

Wcześniej związany z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, gdzie uczył m. in. fotografii i animacji. Obecnie działa w ścisłej współpracy z Wydziałem Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie naucza studentów i bierze udział w wielu projektach artystycznych związanych z nowymi technologiami.

Certyfikowany Trener Apple dla Edukacji oraz Administrator IT. Przez ostatnie 15 lat niezależny konsultant w zakresie stosowania nowych technologii na potrzeby edukacji, kultury i sztuki, zwłaszcza dla celów edukacji wizualnej w zakresie sztuk pięknych.

Justyna Buczkowska

 

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie informatyki.

Lider Programu Nauczanie ku Przyszłości dla nauczycieli, trener ECDL, trener Akademii Społeczeństwa Informacyjnego – doskonalenie zawodowe osób pracujących.

Nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Brała udział w projektach: Szkoła z klasą 2.0 oraz iPad w edukacji. Lubi podróżować, jeździć na nartach, grać w szachy.

Anna Cieślarczyk

 

nauczycielka matematyki i zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 58 w Poznaniu, trenerka w programie Mistrzowie Kodowania, pasjonatka programowania i nowych technologii w edukacji.

Marzena Dach-Kolanko

 

Polonistka i oligofrenopedagog w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Nauczyciel dyplomowany z 19-letnim stażem pracy.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze.

Brała udział w wielu projektach edukacyjnych m.in. Szkoła z Klasą 2.0, Edukacja z iPadem. Dzieli się swoją wiedzą praktyczną na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy z uczniem m.in. podczas konferencji K@SSK i iPad w Edukacji.

Marta Florkiewicz - Borkowska

 

Nauczycielka języka niemieckiego i zajęć technicznych w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach.

Trenerka edukacyjna, specjalistka ICT, ekspertka w Cenrum Edukacji Obywatelskiej, edukatorka w zakresie nowoczesnych rozwiązań w edukacji, trenerka w programie Cybernauci w Fundacji Nowoczesna Polska, prelegentka na konferencjach edukacyjnych, autorka publikacji i artykułów dotyczących innowacyjnych metod i technik nauczania, arteterapeutka.

Współorganizatorka i współprowadząca cykl webinarów SUperbelfrzyNocą oraz koordynatorka pierwszej całodniowej konferencji edukacyjnej online EduMocOnline 2016. Uczestniczka warsztatów doskonalących i programu Future Classroom Lab w Brukseli, prelegentka na konferencji TEDxRawaRiver w Katowicach. Laureatka konkursów ogólnopolskich eTwinning oraz Mój@ Edukacja. Fanka nauki metodą projektów, uczenia przez nauczanie oraz nowoczesnych technologii. Propagatorka wykorzystywania gier planszowych i zabaw aktywizujących w edukacji.

Krzysztof Grabowski

 

- socjolog, wiceprezes wrocławskiego Stowarzyszenia TuRazem, edukator oraz trener kompetencji cyfrowych.

Propagator rozwiązań edukacyjnych Apple i wykorzystania iPada w szkole. Od kilku lat prowadzi warsztaty dla nauczycieli z zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz internetu w edukacji.

Uczy podstaw programowania i myślenia komputacyjnego w szkołach. Jego misja to wspieranie szkół w rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli i walka z wykluczeniem cyfrowym.

Anna Grzegory

 

logopedka, terapeutka dysleksji, nauczycielka wczesnoszkolna, właścicielka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Logofigle w Łodzi.

W pracy z uczniami wykorzystuje wiele autorskich pomocy dydaktycznych, zarówno tradycyjnych jak i cyfrowych. Współpracuje z WSiP w Warszawie, portalami edukacyjnymi, wydawnictwami i ośrodkami metodycznymi.

Założyła i administruje specjalistyczne blogi edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Należy do grupy kreatywnych nauczycieli współpracujących w sieci Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini.

Patryk Grzesiak

 

główny inżynier w firmie SAM Labs.

Absolwent Uniwersytetu Techniczo-Przyrodniczego w Bydgoszczy,gdzie otrzymał tytuł magistra- inżyniera na wydziale elektroniki i telekomunikacji. Przez większość swojej kariery zawodowej pracował nad systemami komunikacji oraz metodami interakcji między urządzeniami elektronicznymi.
Specjalista w projektowaniu urządzeń-od specyfikacji do prototypu i produkcji. Inżynier projektowania elektroniki z doskonałą wiedzą z zakresu inżynierii oprogramowania i wielką pasją do propagowania wiedzy na temat technologii.

Barbara Halska

 

nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, nagrodzona tytułem Nauczyciel Roku 2014. Współautorka podręczniki do kwalifikacji E13 na kierunku technik informatyk. Koordynatorka projektu „Po technikum w pracę”. Promotorka prac, które zdobywają międzynarodowe sukcesy w Paryżu, Brukseli, Seulu i Moskwie. Współautorka platformy Apki.org. Autorka kursu iTunesU: Obrazy impresjonistów.

Grzegorz Jankowski

 

Kierownik Projektu Helion Edukacja.

Studiował na Politechnice Poznańskiej Ochronę Środowiska oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu Geografię.

W Helionie pracuje od 2002 roku. Od 2005 jest odpowiedzialny za koordynację działań związanych segmentem edukacyjnym wydawnictwa.

Prywatnie lubi improwizacje gitarowe, fotografię i turystykę górską.

Jarosław Kałasz

 

Z wykształcenia absolwent Automatyki i Robotyki na Politechnice Poznańskiej.

 

 Udało mu się połączyć pasję z biznesem. Jest współzałożycielem firmy GO4Robot Sp. z o. o. , która promuję edukację robotyki i programowania przy wykorzystywaniu klocków LEGO ®.

 

Z klocków potrafi zrobić niemal wszystko. Od 2 lat prowadzi kursy doszkalające dla nauczycieli. Podczas prowadzenia zajęć zaraża swoją pasją i pozytywnym nastawieniem.

Grażyna Kędzia

 

nauczycielka matematyki i zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 58 w Poznaniu.

Trenerka w programie Mistrzowie Kodowania.

Miłośniczka nowoczesnych rozwiązań w edukacji. Propagatorka nauki programowania.

Tomas Martin

 

absolwent Univeristy of England z tytułem magistra na wydziale Nauk Ścisłych (Science)ze specjalizacją Chemia.
Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w sektorze edukacyjnym pełniąc różne role - od wsparcia technicznego, nauczania po rozwój zawodowy.
W ciągu ostatnich 10 lat Tom skupił się na technologii edukacyjnej. Jest jednym z niewielu w Europie autoryzowanych Trenerów Apple Education ,opracował innowacyjne podejścia i wspiera nauczycieli w ich skutecznym użyciu.

Obecnie Tom prowadzi partnerstwa w krajach EMEA dla SAM Labs-wielokrotnie nagradzanej brytyjskiej edukacyjno-technologcznej firmy , która produkuje "SAM's"-bezprzewodowe bloki, które pozwalają wszystkim tworzyć własne wynalazki i uczą przedmiotów STEAM w sposób dostępny, zabawny i atrakcyjny ".

Rafał Mitkowski

 

Zawsze zainteresowany nowymi technologiami i możliwościami jakie dają one w szeroko rozumianej edukacji. Jego misją jest przybliżenie nauczycielom i uczniom nauki programowania z jednoczesnym wykorzystaniem do tego celu robotów. Jako szkoleniowiec ma w swoim dorobku kilka tysięcy godzin przeprowadzonych warsztatów i ponad tysiąc przeszkolonych nauczycieli na ogólnopolskich konferencjach. Swoim doświadczeniem wspierał zarządy spółek Optimus Nexus, Medical Web Designs, InteliWise, Grupa Edukacyjna S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z wprowadzeniem e-podręczników, produkcji multibooków.

Marcin Mordas

 

Advisor, Kierownik Zespołu IT

 

Absolwent Politechniki Poznańskiej, kierunek informatyka. Administrator IT z 13-letnim doświadczeniem.

W Advisor wdraża, utrzymuje, konfiguruje, zabezpiecza, rozwiązuje problemy z sieciami komputerowymi i systemami informatycznymi.

Od kilku lat stara się przenosić do edukacji sprawdzone standardy i praktyki IT ze świata biznesu, współpracując kolejno z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej i Fundacją eSzkoła.

Marcin Nowak

 

„Szkoła w Chmurze”, ADVISOR

 

Informatycznie zakręcony! Pasjonuje się programowaniem na Androida i fotografią.

W Advisor zajmuje się chyba każdym zagadnieniem i z prędkością błyskawicy potrafi ratować w ciężkich chwilach zarówno szkoły jak i firmy.

Posiada certyfikaty MS: ITA 107 - Administration of operating systems i ITA 108 - Networking technology. Dzięki swojej dużej wiedzy i umiejętnościach dziś jest Administratorem Systemów Serwerowych w Advisor.

Przemysław Ogrodziński

 

Doradca Techniczny w firmie Mentor.

Jestem pasjonatem nowych technologii oraz rozwiązań IT. Lubię podejmować wyzwania związane z pracą w firmie Mentor oraz poznawać nowych ludzi.

Zadowolenie klientów po udanym serwisie jest dla mnie największą nagrodą. Zainteresowania to głównie sport (Kalistenika), informatyka oraz motoryzacja.

Na co dzień ojciec dwóch sympatycznych chłopaków.

Jakub Piasecki

 

Specjalista do spraw robotyki firmy AKCES edukacja.

Absolwent Politechniki Poznańskiej.

Trener Akademii LEGO Education, nauczyciel informatyki i fizyki.

Zainteresowania: oprogramowanie open source, systemy wizyjne w robotyce, klocki LEGO, kolekcjonerskie gry bitewne, modelarstwo.

Ewa Maria Piątas

Nauczyciel dyplomowany z 28-letnim doświadczeniem w pracy we wszystkich typach szkół.
Wykładowca metodyki nauczania plastyki na WSPiA.
Prowadzi zajęcia z wykorzystaniem TIK w „e-klasach” nowotomyskiego Gimnazjum.
Od lat pracuje w zespole przygotowującym konferencje K@SSK oraz iPad w Edukacji.
Prywatnie właścicielka czterech dachowców; lubi sztukę, podróże i filmy.
Grzegorz Piątas

absolwent wydziału filologii polskiej UAM. Nauczyciel dyplomowany, od 1999 r. zatrudniony w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Doradca metodyczny na co dzień współpracujący z poznańskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Praktyk. Od dwóch lat prowadzi w e-klasach nowotomyskiego Gimnazjum lekcje języka polskiego, do których przygotowania i prowadzenia wykorzystuje technologie informacyjne i komunikacyjne. Lider Edukacji Interaktywnej (SEE – SMART Exemplary Educator). Prywatnie - kolekcjonuje płyty CD z muzyką lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.
Grzegorz Pielech

Doradca Handlowy w firmie Mentor. Z wykształcania jestem magistrem inżynierem ds. produkcji ale do jednak w sprzedaży odnalazłem się najpełniej.
W swojej pracy lubię bezpośredni kontakt z klientem. Przyświeca mi moja złota zasada aby zawsze starać się szczodrze dzielić wiedzą i wyrażać myśli w jak najbardziej przystępny sposób.
W czasie wolnym interesuje się geografią, mechaniką samochodów klasycznych, sportami wytrzymałościowymi i zdrowym odżywianiem. Głęboko wierzę w słuszność powiedzenia "w zdrowym ciele zdrowy duch".
Anna Przybylska

Nauczyciel dyplomowany z trzydziestoletnim stażem pracy.
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia podyplomowe w zakresie informatyki i technologii informacyjnej dla nauczycieli na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Od 2000r. pracuje w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, od roku prowadzi zajęcia w e-klasie, wykorzystując nowoczesne technologie. Brała udział w projektach "Szkoła z Klasą 2.0", "iPad w edukacji".
Lubi swoją pracę, ceni czas spędzony z rodziną, uwielbia podróże.
Artur Rudnicki

Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, od 2003 roku zastępca dyrektora. Jest organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli na temat: „Nowoczesne technologie IT w cyfrowej szkoły i administracji publicznej”. W roku 2010 był koordynatorem zwycięskiego udziału Zespołu Szkół Technicznych w ogólnopolskim konkursie „Innowacyjna szkoła”, a w roku 2011 działań mających na celu włączenie szkołę do programu Microsoft Pathfinder School w ramach Microsoft Partners in Learning (szkoła została włączona do grona 100 najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Pełni rolę egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk. Od czterech lat jest powoływany jako przewodniczący zespołu egzaminatorów przez OKE Warszawa do prac komisji, która sprawdza praktyczny egzamin w zawodzie technik informatyk. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk. Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist) oraz MOS (Microsoft Office Specialist). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection. Zainteresowania: mocna muzyka, sport (w szczególności piłka ręczna), no i oczywiście komputery.
Dominik Samborski

muzyk, trener, producent muzyczny współpracujący m.in z Wandą Kwietniewską (Wanda i Banda) oraz innymi artystami muzyki rozrywkowej. W zeszłym roku nawiązał współpracę z telewizją samorządu studenckiego UW TV.
Na codzień pracuje w firmie Audiotech, jako opiekun i wparcie techniczne dla marek, Focusrite, Novation i KRK. Konsultant ds. rozbudowanych instalacji studyjnych audio, opartych na protokole sieciowym Dante™. Inicjator, koordynator serii warsztatów produkcji muzyki elektronicznej 2016 na platformie Ableton Live i Novation Circuit. Współpracuje ze szkołą Muzyki Nowoczesnej we Wrocławiu i Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku w Warszawie. Przeprowadzał warsztaty dla studentów kierunku realizacja dźwięku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Autor pilotażowego programu, muzyka elektroniczna w szkole podstawowej.
Marcin Sęk

„Szkoła w Chmurze”, ADVISOR

Administrator Sieci Advisor. Absolwent Politechniki Poznańskiej (Wydział Elektronika i Telekomunikacja). Od początku współpracy z Advisor związany z projektami szkolnymi. Doświadczenie zbierał zarówno przy realizacjach dla szkół i biznesu.

Konfigurował sieci bezprzewodowe w szkołach z projektu „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”.
Ewa Sitko

Nauczyciel dyplomowany z 30-letnim stażem zawodowym. Nagrodzona w 2008 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty. Edukator programu „Nowa Szkoła”– CODN Grupa 1000/2. Metodyk przy WOM w Katowicach i Krakowie. Autor i realizator programów wychowawczych. Koordynator szkolnych działań wychowawczych. Autorka publikacji dotyczących komunikacji interpersonalnej oraz aktywizacji odbiorcy procesu edukacyjnego.
Wiesława Skoczylas

absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, studia podyplomowe z ewaluacji oraz doradztwa zawodowego. Doradca metodyczny nauczycieli wychowania fizycznego współpracująca z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Oligofrenopedagog wykorzystująca iPady w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Paweł Sobczak

jest absolwentem Politechniki Poznańskiej. Studia magisterskie ukończył w 2006 r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP, ze specjalnością „Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza”.
Od 2006 r. zawodowo związany z Systherm D. Gazińska Sp. J., aktywnie poszerza wiedzę z zakresu wentylacji, chłodnictwa i pomp ciepła.
Bierze udział we wszystkich ważnych projektach SYSTHERM. Od 2012 r. mgr inż. Paweł Sobczak jest kierownikiem Zakładu Wentylacji i Klimatyzacji w Systherm.
Autor wielu ekspertyz w zakresie wentylacji i klimatyzacji i publikacji w czasopismach branżowych. Od 2008 r. jest członek Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich SIMP w Poznaniu.
Jolanta Spychała

Absolwentka wydziału matematyki UAM w Poznaniu, oligofrenopedagog. Wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Nauczyciel dyplomowany z trzydziestoletnim stażem pracy. Obecnie prowadzi lekcje matematyki m.in. z e-klasą oraz uczniami z zespołem Aspergera wykorzystując nowoczesne technologie.
Brała udział w wielu projektach edukacyjnych np. Szkoła Ucząca Się, Szkoła z Klasą 2.0, Edukacja z iPadem. Lubi turystykę rowerową i podróże.
Barbara Stasiak

Dyrektor marketingu w firmie Agraf. Absolwentka Politechniki Łódzkiej na wydziale Włókienniczym.

Od początku kariery zawodowej wprowadza Nowoczesne Technologie. Najpierw w zakładach odzieżowych, a od 9 lat w edukacji. Zafascynowana interaktywnością z pasją przybliża nowe możliwości nauczycielom. Lubi kontakt i rozmowy z ludźmi. Prywatnie lubi uprawiać ogródek, bo kocha kwiaty.
Arkadiusz Stefan

Pracuje w firmie Image Recording Solutions. Zajmuje się wspieraniem nauczycieli wykorzystujących w swojej pracy urządzenia interaktywne. Jest nauczycielem dyplomowanym. Uczył przedmiotów muzyka, technika i informatyka. Ukończył studia informatyczne na Politechnice Poznańskiej i Politechnice Radomskiej. Od 1992 roku zajmuje się zagadnieniami praktycznego zastosowania informatyki i technologii informacyjnych w oświacie. Autor artykułów, broszur, materiałów edukacyjnych w zakresie wykorzystania wizualizacji i interaktywności w procesie dydaktycznym. Do pasji zalicza grę na tubie i gotowanie dla swojej rodziny.
Grzegorz Troszyński

 

Instruktor warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Inżynier specjalności automatyka z 25 letnim doświadczeniem. Reprezentuje Trobot, producenta i dystrybutora mechatronicznych pomocy dydaktycznych.

KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu