TECHNOLOGIE MOBILNE W SZKOLE

V Konferencja Technologie mobilne w szkole - edukacja z iPadem

iPad  w edukacji
Index  |  Program |  Warsztaty  |  Rejestracja  |  Uczestnicy  |  Galeria |  Kontakt |  Warunki uczestnictwa  |  Poprzednie edycje |  KASSK
                    
Formularz rejestracyjny uczestnika Konferencji
Aby wziąć udział w konferencji, prosimy dokładnie wypełnić formularz. Po weryfikacji i akceptacji zgłoszenia nazwisko Osoby Zgłoszonej do udziału w konferencji zostanie umieszczone na liście uczestników. Pocztą elektroniczną zostanie wysłane automatyczne potwierdzenie zgłoszenia. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i otrzymanie powiadomienia o przyjęciu zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Uczestnika na Konferencję. 
Liczba wolnych miejsc: -1
Imię: * Nazwisko: *
E-mail: * Telefon:
Miejsce pracy:
Adres: Kod:
Miejscowość: *    
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w konferencji oraz wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie czynności organizacyjnych. Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach fotograficznych i filmowych sporządzanych i publikowanych przez Organizatora Konferencji.