TECHNOLOGIE MOBILNE W SZKOLE

V Konferencja Technologie mobilne w szkole - edukacja z iPadem

iPad w edukacji
Index  |  Program |  Warsztaty  |  Rejestracja  |  Uczestnicy  |  Galeria |  Kontakt |  Warunki uczestnictwa  |  Poprzednie edycje |  KASSK
Warunki uczestnictwa:
 • Konferencja odbędzie się 11 grudnia 2015 w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego, os. Północ 25, 64-300 Nowy Tomyśl.
 • Konferencja adresowana jest do czynnych nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych. 
 • Udział w konferencji jest bezpłatny.
 • Organizator nie zapewnia noclegu i nie pokrywa kosztów dojazdu.
 • Podczas przerwy kawowej uczestnicy otrzymają bezpłatny poczęstunek (kawa, herbata, ciasteczka)
 • Podczas przerwy obiadowej proponujemy obiad w cenie 15 zł. Opłata będzie pobierana przy rejestracji w godz. 10:30 - 11:00
 • Warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej. Po przyjęciu i zakwalifikowaniu zgłoszenia, nazwisko Uczestnika pojawi się na liście uczestników.
 • Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w konferencji. Odbiór certyfikatu - osobiście, podczas podsumowania i zakończenia konferencji. Organizator nie wysyła certyfikatów do uczestników.
 • Ilość miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Wypełnienie formularza rejestracyjnego i otrzymanie powiadomienia o przyjęciu zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Uczestnika na Konferencję.
 • Potwierdzeniem przyjęcia na Konferencję jest umieszczenie Uczestnika na liście uczestników dostępnej w zakładce "Uczestnicy".
 • Organizator ma prawo odmówić zakwalifikowania zgłoszenia Uczestnika do udziału w konferencji bez podania przyczyn.