Materiały

RESQL
to innowacyjny program poprawy klimatu szkoły poprzez monitorowanie i przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej opracowany przez naukowców z Uniwersytetu SWPS.  RESQL swoim zakresem obejmuje komponent edukacyjny (dla uczniów, pracowników szkoły, rodziców uczniów), aplikacje do zgłaszania i uzyskiwania pomocy w sytuacjach trudnych i/lub przemocowych oraz doradztwo psychologiczne i prawne dla interwentów/szkoły. Rozwiązania proponowane przez RESQL opierają się na badaniach naukowców i psychologów współpracujących z Uniwersytetem SWPS oraz na danych zebranych podczas warsztatów praktycznych przeprowadzonych we współpracy ze szkołami, uczniami, nauczycielami, dyrektorami i rodzicami.Program RESQL wspiera szkoły w tworzeniu bezpiecznych środków komunikacji i zgłaszania sytuacji związanych z przemocą wśród uczniów. RESQL koncentruje się nie tylko na przemocy fizycznej, ale także na mniej oczywistych przypadkach bullyingu, takich jak ignorowanie, obgadywanie, wykluczanie, manipulacja czy cyberbulling. Tego typu zachowania wpływają negatywnie na całą grupę, zarówno uczniów krzywdzonych, jak i obserwatorów wydarzeń. Zapobieganie powstawaniu i rozwojowi przemocy w środowiskach uczniowskich jest jednym z podstawowych elementów dbania o dobrostan dzieci w szkole i poprawy klimatu szkoły. RESQL jest narzędziem prewencyjnym, podnoszącym kwalifikacje nauczycieli i uczniów oraz umożliwiającym usystematyzowanie działań wychowawczych w społeczności szkolnej. Jego celem jest dbanie o dobro psychiczne uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ale także rozwój zawodowy i osobisty nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. Więcej informacji na temat RESQL znajdziesz na stronie www.resql.pl

RogerTM SoundField dla instytucji edukacyjnych. Nauka bez ograniczeń

Obiektywna poprawa transmisji mowy w hałaśliwych pomieszczeniach z pogłosem podczas korzystania z systemu Roger™ SoundField.

Do 50% lepsze wyniki uczniów

Chroń struny głosowe nauczycieli

Skip to content