Program Konferencji

Przedstawiamy ramowy program K@SSK 2024

Piątek, 12 kwietnia 2024 r.

08:00 – 09:00Rejestracja uczestników konferencji
09:00 – 09:10Inauguracja K@SSK 2024
09:10 – 09:25Wystąpienia gości
09:25 – 10:15Sztuczna inteligencja i Cyfrowa transformacja edukacji – szanse czy zagrożenia?
– Janusz S. Wierzbicki
10:15 – 10:35Odpowiedzialne i bezpieczne wykorzystanie sztucznej inteligencji
– Tomasz Hodakowski, Aleksandra Katana
10:35 – 11:00Kompetencje przyszłości – kształtujmy je już dziś – Małgorzata Szczepanik
11:00 – 11:30Przerwa kawowa
11:30 – 12:00Wyzwania Cyfrowej Edukacji – prof. dr hab. Maciej M. Sysło
12:00 – 13:00Sztuczna inteligencja i cyfrowa transformacja – szanse i zagrożenia dla edukacji
– debata z udziałem zaproszonych gości (Dorota Twarowska, Tomasz Hodakowski,
Paweł Czerwony)
13:00 – 13:30Przerwa kawowa 2
13:30 – 13:45EDU 360 – kompleksowy system rozwiązań dla edukacji – Konrad Wierzchowski
13:45 – 14:00Mam bezpieczną infrastrukturę IT, zgodną z zaleceniami NIK – Anna Robakowska
14:15 – 14:30Czy jest jeszcze potrzebny (papierowy) podręcznik w cyfrowym świecie sztucznej
inteligencji? – Janusz Wierzbicki, OEIiZK, Nowa Era
14:30 – 14:40Planowanie i realizacja założeń arkusza organizacyjnego w codziennej pracy
dyrektora jednostki oświatowej – Ireneusz Stodolak, Wolters Kluwer
14:40 – 14:50Blended Learning by Learnetic – Marcin Paks
14:50 – 15:00Praktyka w dobie przemysłu 4.0 – Dariusz Wolski
15:00 – 15:40Przerwa obiadowa
15:40 – 16:40Sesja warsztatowa 1
16:45 – 17:45Sesja warsztatowa 2
19:30 – 23:30Kolacja integracyjna – Klimkowa Osada

Sobota, 13 kwietnia 2024 r.

10:00 – 11:00Sesja warsztatowa 3
11:10 – 12:10Sesja warsztatowa 4
12:10 – 12:40Przerwa kawowa
12:40 – 13:40Sesja warsztatowa 5
13:50 – 14:50Sesja warsztatowa 6
14:50 – 15:30Przerwa obiadowa
15:30 – 15:50Zmiany w podstawie programowej – wsparcie nauczycieli informatyki przez Migrę
– Grażyna Koba – autorka podręczników do informatyki
15:50 – 16:30Kompetencje cyfrowe młodych ludzi – głębiej i dokładniej niż się zwykle o tym mówi
– prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski
16:30 – 16:50Zamknięcie konferencji K@SSK 2024
Skip to content