Prelegenci

Prof. dr hab. Krzysztof Diks

profesor nauk matematycznych, informatyk.

Specjalizuje się w algorytmach i strukturach danych, obliczeniach równoległych i rozproszonych oraz w teorii grafów. Wieloletni dyrektor Instytutu Informatyki UW.

Studia informatyczne ukończył na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie następnie został zatrudniony i zdobywał kolejne awanse akademickie. Habilitował się w 1998 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. Algorytmy komunikacji w sieciach z usterkami. Tytuł naukowy profesora nauk matematycznych otrzymał w 2007. Członek Komitetu Informatyki PAN oraz Rady do spraw Informatyzacji Edukacji. Od stycznia 2016 pełni funkcję przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej V kadencji (2016–2019). W IV kadencji PKA 2012–2015 był przewodniczącym Zespołu Nauk Ścisłych Jest członkiem rady Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW. Współautor wytycznych kształcenia informatycznego z roku 2007. Był inicjatorem pierwszego internetowego konkursu programistycznego „Pogromcy Algorytmów”, którego kontynuacją jest konkurs Potyczki Algorytmiczne.

Krzysztof Diks jest wychowawcą kilkudziesięciu medalistów międzynarodowych olimpiad informatycznych. Opiekun i nauczyciel mistrzów świata w programowaniu zespołowym w latach 2003 i 2007. Współorganizator Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym w Warszawie (2012). Od 1993 członek, a od 1999 przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej.

Grażyna Koba MIGRA Sp z o.o.

Autorka ponad 100 publikacji z dziedziny edukacji informatycznej, w tym ponad 40 podręczników do przedmiotów informatycznych nauczanych na wszystkich etapach edukacyjnych (od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej). 25 lat jej podręczniki cieszą się dużym uznaniem wśród nauczycieli i uczniów w całej Polsce. Pierwszy podręcznik (wydany w 1999 roku) napisała dla uczniów gimnazjum, nowopowstałej wówczas szkoły pt. „Informatyka podstawowe tematy. Nie tylko dla gimnazjum”.

Z wykształcenia jest informatykiem (ukończyła Wydział Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej). Wiele lat pracowała w szkole jako nauczyciel informatyki. Utworzyła, jedną z pierwszych w Polsce, autorskich klas informatycznych. Jej uczniowie zajmowali wysokie miejsca w olimpiadach krajowych i międzynarodowych. Była doradcą metodycznym i konsultantem informatyki. Uczestniczyła w pracach zespołów doradczych MEN w zakresie edukacji informatycznej.

Za twórcze inicjatywy i aktywny udział w rozwoju edukacji informatycznej w Polsce otrzymała nagrodę Towarzystwa Szkół Twórczych oraz Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP. W 2018 roku została wyróżniona przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i zaliczona do grona stu osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce.

Lubi podróżować, przebywać nad morzem, tańczyć, czytać książki i malować.

dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski

Pedagog specjalny, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestnik i koordynator około 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy), zaangażowania online młodych ludzi (w tym koordynacja polskiej części badań EU Kids Online) oraz kondycji psychicznej nauczycieli i ich kompetencji wychowawczych. Reprezentował Polskę w konsorcjum międzynarodowym badaczy cyberprzemocy (COST IS801), COST IS1210, dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży, COST CA16297 European Network for Problematic Usage of the Internet, zajmujących się problematycznym wykorzystaniem internetu oraz COST CA18115 – Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level, podejmującym problematykę przemocy szkolnej w kontekście zjawisk migracyjnych. Autor pierwszych na rynku polskim publikacji dotyczących agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” (Impuls, 2012). Pomysłodawca i redaktor podręcznika Edukacja w czasach pandemii COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele.

Justyna Suchecka

dziennikarka edukacyjna, od 2019 roku w tvn24.pl, wcześniej w „Gazecie Wyborczej”. Autorka książek „Young Power. 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat” (2020) i „Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze” (2022). Laureatka nagrody Grand Press w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne (2020).

Pisze też do wydawanego przez Agorę dwumiesięcznika „Książki. Magazyn do czytania”. Wraz z Natalią Szostak prowadzi na YouTube kanał na temat książek „Krótka przerwa”. Pozostaje w luźnej współpracy z Agorą. W czasie pandemii i związanego z nią zdalnego nauczania na antenie telewizji Metro prowadziła program „Jak się uczyć”, a przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 występowała w roli ekspertki w programie „Koronawirus Raport. Szkoła” na antenie TVN24.

Przeprowadzony przez Suchecką wywiad z Mirosławą Kątną i jej synem Rafałem znalazł się w 2020 w książce „Smaki dzieciństwa”

Suchecka zajmuje się także tańcem. Zdobyła mistrzostwo województwa lubuskiego w tańcach standardowych oraz latynoamerykańskich. Była instruktorką w Klubie Tańca Sportowego „Bolero” przy Miejskim Domu Kultury w Witnicy. Prowadziła kursy także podczas studiów w Poznaniu i po przeprowadzce do Warszawy m.in. w studio „Tańcz Warszawo”. 

Trzykrotnie prowadziła K@SSK i panele dyskusyjne podczas naszej konferencji. W tym roku po raz czwarty!

Prof. dr hab. Maciej Marek Sysło

– profesor, matematyk, informatyk (syslo@ii.uni.wroc.pl; syslo@mat.umk.pl; http://mmsyslo.pl/) W połowie lat 60. XX wieku przyglądał się, jak uczniowie z I LO i III LO we Wrocławiu uruchamiali swoje programy komputerowe na komputerze Elliott 803 w ramach pierwszych w kraju zajęć z informatyki w szkole. W tym samym niemal czasie i później „przechodził Odrę”, pracując na kolejnych modelach 1003, 1024, 1304, 1325 tej maszyny, produkowanej nad Odrą we Wrocławiu.

Od połowy lat 80. sprowadzał do Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, którym kierował, kolejne modele maszyn 8-bitowych m.in. ZX Spectrum, Schneider i wreszcie dziecko spoza małżeńskiego łoża rodziny Odra – Elwro 800 Junior i przygotowywał rzesze nauczycieli do ekspansji komputerów w edukacji.

W tym czasie zaczął poważnie zajmować się edukacją informatyczną, dla której przez 20 lat prowadził forum spotkań i dyskusji – konferencje „Informatyka w Szkole”. Za swój największy sukces uznaje utrzymanie, wbrew powszechnym tendencjom w kraju i za granicą, wydzielonych zajęć z informatyki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Teraz marzy, by uczniowie, z technologią w rękach, cały czas „połączeni” i z dostępem do kopalni wszystkiego (Internetu), przekonali się (za Markiem Twainem), że „chodzenie do szkoły, a ogólnie – edukacja – nie szkodzi ich kształceniu”. Prowadzi więc zajęcia z uczniami i nauczycielami w wielu projektach w całym kraju, wykłada na konferencjach i spotkaniach z nauczycielami, sporządza dokumenty i ekspertyzy dla instytucji rządowych i samorządowych. Pełni wiele funkcji w instytucjach i organizacjach krajowych i zagranicznych, m.in. jest przedstawicielem Polski w Technical Committee on Education (TC 3) w Federacji IFIP.

W uznaniu dotychczasowych działań związanych z wdrażaniem komputerów i technologii do edukacji w naszym kraju, Federacja IFIP przyznała Polsce organizację Jubileuszowej X Światowej Konferencji na temat Komputerów w Edukacji (WCCE, Toruń 2013). Współprzewodniczył Międzynarodowemu Komitetowi Programowemu i kierował Komitetem Organizacyjnym tej konferencji.

Wyróżniony ostatnio nagrodami: Best Practices in Education Award (Informatics Europe, 2013) i Outstanding Service Award (IFIP, 2014).

Joanna Alberska

Trenerka ICT, związana m.in. z Szkołą w Chmurze/Advisor, pasjonatka rozwiązań pozwalających osiągnąć jak najlepsze efekty na płaszczyźnie edukacji, aktywności zawodowej i prywatnej. Twórca materiałów instruktażowych z zakresu zastosowania programów i aplikacji. Microsoft Innovative Educator Expert 2023-2024. Ponad 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla edukacji, administracji publicznej, biznesu oraz uczniów. Współpraca ze szkołami w ramach tutoringu dla uczniów – towarzyszenie młodzieży w zmianie, nauka przez projektowanie doświadczenia, pokazanie świata przez pryzmat możliwości. 

Obszary zainteresowań: Sztuczna inteligencja AI i aplikacje dla edukacji, e-learning, Microsoft 365, praca w chmurze. 

Agnieszka Borowiecka

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w Pracowni Edukacji Informatycznej i Kształcenia na Odległość. Współautorka polskiej wersji Imagine Logo, lokalizacji podręcznika Intel Learning Series, supertrener tego projektu. Współautorka scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych programu „Mistrzowie kodowania” oraz „Warszawa programuje!”. Autorka wielu publikacji dotyczących nauki programowania i algorytmiki. Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowej Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych woj. mazowieckiego. Przeprowadziła wiele godzin zajęć związanych z algorytmiką i programowaniem dla nauczycieli podczas szkoleń i warsztatów organizowanych przez OEIiZK, programów Mistrzowie Kodowania i Warszawa programuje!, grantach Mazowieckiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Maciej Borowiecki

Wicedyrektor ds. edukacyjnych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, mgr informatyki, specjalność oprogramowanie i metody informatyki. Nauczyciel dyplomowany. Od ponad 35 lat jest związany z doskonaleniem nauczycieli w zakresie informatyki i technologii informacyjnej. Jest współautorem programów Studiów Podyplomowych Informatyki dla Nauczycieli organizowanych przez IKN, CDN, MIM UW. Przez wiele lat prowadził zajęcia na tych studiach, głównie z przedmiotów związanych z programowaniem. Uczestniczył w pracach zespołów opracowujących polskie wersje Imagine Logo oraz Algo-Pascal, środowisk dydaktycznych wspomagających nauczanie algorytmiki i programowania w szkołach. Jest autorem lub współautorem wielu programów szkoleń prowadzonych dla nauczycieli, scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych programu „Mistrzowie kodowania” oraz „Warszawa programuje!”. Uczestniczy w pracach Komisji Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych woj. mazowieckiego, jest członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Juniorów. Autor artykułów dotyczących algorytmiki i programowania w pismach Świat Matematyki i Uczę Nowocześnie, współautor zbiorów zadań z informatyki, współautor rozdziałów dotyczących programowania na epodreczniki.pl. Przeprowadził wiele godzin zajęć związanych z algorytmiką i programowaniem dla nauczycieli w ramach m.in. studiów podyplomowych organizowanych przez UW, szkoleniach OEIiZK, programów Mistrzowie Kodowania i Warszawa programuje!, grantach Mazowieckiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Autor serii Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych w zakresie rozszerzonym wydawnictwa Nowa Era – zdobywcy I. nagrody w konkursie PTI – Informatyczna Książka Roku 2021

Iwona Brzózka Złotnicka

współzałożycielka i prezeska Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog, w ramach którego realizuje działania koncentrujące się na promowaniu kompetencji przyszłości i wspieraniu w tym obszarze nauczycieli, rodziców i uczniów. Z wykształcenia polonistka, bibliotekarka i animatorka kultury. Przez 8 lat pracowała w szkole jako nauczycielka języka polskiego. Trenerka i autorka materiałów edukacyjnych, ekspertka edukacyjna specjalizująca się w wykorzystaniu nowych technologii w procesie nauczania i uczenia się, współtwórczyni i koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Popularyzatorka nauki programowania w Polsce, ambasadorka europejskiej akcji Code Week.

Laureatka honorowej Listy 100 Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Anna Cieślarczyk

Zakochana bez pamięci (i z wzajemnością!) w cyfrowym świecie. Nieprzerwanie poszukuje w nim potencjału edukacyjnego, gotowa wycisnąć z niego, ile tylko się da. Wierzy, że skoro matematyka jest królową nauk, to nauki przyrodnicze można uznać za jej bratnie dusze. W pracy napędza ją dynamika ludzi i ich energia, dlatego z entuzjazmem angażuje się w inicjatywy, które prowadzą silne i pozytywnie zakręcone osoby.
W czasie wolnym od edukacji oddaje się serialom kryminalnym, wspierając detektywów w rozwikłaniu zagadek, czyta książki i artykuły dotyczące neurodydaktyki.

Jej żywioł to woda dlatego uwielbia pokonywać 40 długość basenów a gdy pogoda dopisuje – pływa na desce SUP.

Doświadczenie

Nauczycielka od 16 lat, a od 9 – trenerka edukacyjna działająca w Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog. Od ponad dekady pracuje w Szkole Podstawowej nr 58 w Poznaniu, gdzie uczy trzech przedmiotów jednocześnie: matematyki, informatyki i chemii. W tym roku znów podjęła wyzwanie i rozpoczęła studia podyplomowe. Aktywna uczestniczka projektów Informatyka bez granic, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Szkoła dla Innowatora, Szkoła z Klasą, Superkoderzy. Współautorka szeregu innowacji pedagogicznych, których skutkiem było wprowadzenie kolejnych elementów nauki programowania do zajęć w szkole podstawowej. Ma na koncie prowadzenie szkoleń w Mistrzach Kodowania, obu edycjach projektu Zaprogramuj Przyszłość i wieloletnią współpracę z firmą WonderPolska – dystrybutora robotów Dash & Dot.

Paweł Darmosz

Specjalista ds. wsparcia technicznego Apple.

Trener techniczny w firmie Cortland, zajmujący się wdrażaniem środowiska do zdalnego zarządzania urządzeniami Apple w edukacji oraz w biznesie w całej Polsce.

Prowadzący prezentacje oraz szkolenia dla nauczycieli z zastosowania technologii, jej poprawnej konfiguracji i administracji.

Fascynujący się nowymi technologiami i jej wykorzystaniem w praktyce.

Karolina Dryńska

z wykształcenia jestem architektką i projektantką przestrzeni. Obecnie zajmuję się projektowaniem doświadczeń edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii w Fundacji Edukacja dla rozwoju Eduko.

Jestem STEAM Masterką i uczę pracy w tym modelu edukacyjnym innych nauczycieli i edukatorów. 
Pomagam wplatać w proces edukacyjny elementy kodowania, programowania, ekologii, druku 3D i sztuki. 

Zapraszam serdecznie na STEAMOWE PRAKTYCZNE warsztaty, na których zaproponuje Wam jak wciągnąć uczniów w fascynujący świat nauki i eksploracji przy użyciu różnorodnych dziedzin STEAM. Do wzięcia udziału w warsztatach nie jest wymagane ŻADNE wcześniejsze doświadczenie w pracy z robotami i w kodowaniu.

Krzysztof Fortuna

Nauczyciel dyplomowany z 24-letnim stażem, na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej w Starym Jarosławiu w malowniczo położonej Gminie Darłowo. Absolwent Politechniki Warszawskiej o kierunku „Modelowanie i drukowanie 3D”, Politechniki Koszalińskiej o specjalności „Inżynierskie Zastosowania Komputerów” oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskiej Konferencji Edukacyjnej dla uczniów „Noc Systemożerców” oraz Powiatowego Konkursu Wiedzy Informatycznej „Informatyka dla każdego Europejczyka”. Certyfikowany trener i wdrożeniowiec rozwiązania „Librus Synergia” oraz prelegent na ogólnopolskich konferencjach „Nowoczesny Dyrektor”. Twórca szkolnego „Centrum Edukacji Medialnej i Nowych Technologii” z kinem z prawdziwego zdarzenia, studiem filmowym i jedyną w Polsce tak wyposażoną, pracownią druku 3D, która funkcjonuje w szkole już od 6 lat.

Ukończył także Warszawską Szkołę Filmową, jest Liderem ogólnopolskiego programu Filmoteka Szkolna, a na gali 40. FPFF w Gdyni otrzymał prestiżową nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Honorowy Laureat LISTY 100 osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w naszym kraju.

W roku szkolnym 2022/2023, przeszkolił ponad 4000 nauczycieli z całej Polski w kilkudziesięciu miastach i zrealizował kilkadziesiąt wdrożeń technologii druku 3D.

Prywatnie motocyklista samotnie podróżujący po Świecie.

Mariusz Głowacki

Prezes OMNISFLOOR

Moja kariera przebiegła w kierunku, którego nie zakładałem. Od 1984 roku, po pierwszym zetknięciu z komputerami, wiedziałem, że będę „skręcał śrubki”, czyli zostanę technikiem w firmie komputerowej. Jednak pierwszą pracę w 1994 roku podjąłem w Altkom w dziale sprzedaży. Skoro tak, to postanowiłem, że będę starał się być w tym jak najlepszy, ale zawsze miałem zacięcie techniczne. To nie zmieniło się do dziś!
Kolejne stanowiska to Product Manager w firmach dystrybucyjnych IT (MSP, TCH i Techmex). To czas, gdzie wykorzystywałem swoją wiedzę w relacjach biznesowych. Mimo sukcesów, problemy firm zmusiły mnie do poszukiwania nowych ścieżek.
Zdobyte już relacje wykorzystywałem w firmach Incom – reaktywacja marki ADAX oraz w AB SA – budowa relacji z integratorami IT, oraz wdrażania Microsoftu Office 365.
W 2010 roku stwierdziłem, że samo czyste IT już się dla mnie skończyło. Szczęśliwie, mój pracodawca zadecydował, że chce się zająć IT w Edukacji . Przypadła mi rola poprowadzenia projektu. I to było to! Spotkania z dyrektorami i nauczycielami, przekazywanie im swojego doświadczenia i przekładanie na ich pracę, to kierunek, którym podążam do dziś.

W firmie MAC Edukacja (2012-2013), gdzie stworzyłem i zarządzałem grupą osób odpowiedzialną za sprzedaż produktów multimedialnych w szkołach, spotkałem ludzi, z którymi pracuję dziś.
Obecnie zajmuję się jednym z najbardziej innowacyjnych produktów dla edukacji dzieci i rewalidacji. Produktem tym jest podłoga interaktywna. OMNISFLOOR to typowy startup, gdzie przeszliśmy już drogę od firmy garażowej do producenta sprzedającego w znacznie szerszej skali. Mamy poczucie, że jeszcze wiele jest do zrobienia.

Moje hobby to komputery z lat 80-tych; lubię przywracać je „do życia”. Kolejne zajęcie to modelarstwo kartonowe, a z rzeczy bardziej praktycznych to programowanie i książki! Uwielbiam czytać. Poza tym… dużo by wyliczać. Nigdy się nie nudzę!

dr Bartosz Gonczarek

Praktyk biznesu z doświadczeniem w realizacji zagadnień innowacyjnych – zarówno w planowaniu, tworzeniu jak i wprowadzania na rynek nieistniejących wcześniej produktów.

Doradzał i współtworzył strategie przemian w ramach największych podmiotów gospodarczych w regionie (Mercedes Benz, KGHM, PGNiG, Tauron, Enion, RawlPlug). Był finalistą konkursu Nagrody Wejcherta Polskiej Rady Biznesu oraz EY Przedsiębiorca Roku 2017.

Współzałożyciel firmy Explain Everything z siedzibą we Wrocławiu i Nowym Jorku, która z sukcesem wprowadziła na rynek platformę wykorzystywaną obecnie przez miliony nauczycieli i uczniów na całym świecie. Jej flagowy produkt na urządzenia Apple wygrał plebiscyt Best of 2020 by Apple w kategorii Leading the Classroom. Po wejściu Explain Everything w struktury światowego lidera rozwiązań interaktywnych dla edukacji Promethean odpowiada za sprzedaż SaaS na świecie.

Bartosz jest ekspertem w tematyce przechodzenia od pomysłu do realizacji i budowania zespołów skupiających ekspertów do realizacji nowatorskich pomysłów. Jest też jednym z mentorów skupionych dookoła MIT Enterprise Forum Europe.

Bartosz komentuje zagadnienia przyszłości pracy i narzędzi wspomagających procesy kreatywności w środowisku pracy.

Podcast: Core Concepts (https://podcasts.apple.com/pl/podcast/core-concept/id1482209528, Publikacje blogowe: https://www.gonczarek.com/blog/)

Krzysztof Grabowski

Od 4 lat związany z Autorską Szkołą Podstawową NAVIGO Wrocław, gdzie wdraża technologię Apple, zarówno sprzęt jak i oprogramowanie. Prowadzi warsztaty dla uczniów z programowania  oraz tworzenia treści cyfrowych wykorzystując iPady, a także wspiera nauczycieli w wykorzystywaniu narzędzi ICT. Poza tym od blisko 10 lat jest trenerem kompetencji cyfrowych,  prowadzi warsztaty w oparciu o standardy DIGCOMP, egzaminuje w standardzie ECCC. W swojej pracy zajmuje się wspieraniem organizacji w rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników. Współpracuje z wieloma organizacjami z sektora B2B oraz EDU. Współprowadzi we Wrocławiu Stowarzyszenie „TuRazem”, które wspiera aktywizację społeczną oraz edukację cyfrową wśród dorosłych oraz dzieci. W czasie wolnym tworzy poradniki dla nauczycieli na kanele Akademia Cyfrowego Nauczyciela na YouTube.

Michał Tycjan Grześlak

Entuzjasta nowych technologii, dwukrotnie wyróżniony wpisem na Listę 100 SPRUC za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce (2017 i 2020). Pomysłodawca, założyciel oraz administrator Facebookowej grupy wsparcia dla nauczycieli „Szkoła z Office 365”. Nauczyciel dyplomowany, konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK). Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla szkolnych administratorów, nauczycieli oraz kadry kierowniczej, których tematyką jest wykorzystanie usług chmurowych i nowych technologii w edukacji. Współautor podręcznika dla uczestników szkoleń z Office 365 oraz scenariusza szkoleń dla trenerów z wykorzystania usługi Microsoft Office 365 dla edukacji. Autor wielu publikacji w kwartalnikach edukacyjnych „Meritum” i „W cyfrowej szkole”. Od wielu lat jeden z organizatorów konferencji edukacyjnej „Majowe Mrozy w Warszawie”. Współorganizator cyklu specjalistycznych konferencji „Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej” Pracował jako nauczyciel zajęć komputerowych oraz informatyki w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Miał wystąpienia i prowadził warsztaty dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Współtworzył dwumiesięcznik oświatowy „Uczę Nowocześnie”. Posiada tytuły: Microsoft Innovative Educator Fellow, Microsoft Innovative Educator Master Trainer, Microsoft Innovative Educator Expert.

Anna Grzybowska

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Nauczycielka geografii i przyrody, uczestniczka wielu projektów międzynarodowych, kieruje pracami Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych.

Jest autorką programu nauczania geografii dla szkół ponadpodstawowych, multibooka do nauczania geografii oraz zestawu zadań dla uczniów. Autorka obudowy dydaktycznej projektu „Dobry klimat dla morza”, współautorka Poradnika metodycznego dla klasy 5 wydawnictwa Nowa Era. Geografka z wykształcenia i zamiłowania.

Tomasz Hodakowski

Menedżer ds. sektora edukacji w regionie EMEA, Intel

Obecnie odpowiada za sektor edukacji w regionie EMEA. W Intelu od 2004 roku, prowadził między innymi szereg projektów IT w branżach finansowej, sektora przedsiębiorstw i administracji. Odpowiadał za działania zmierzające do rozwoju rynku w obszarze administracji, edukacji i telekomunikacji w Polsce, krajach bałtyckich i na Bałkanach.

Wcześniej pracował w Hewlett-Packard Polska gdzie był odpowiedzialny min. za rozwój biznesu PC, oraz w Océ (obecnie Canon Group), gdzie odpowiadał za rynek przedsiębiorstw i usług.
Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jest absolwentem wydziału elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.

Adam Jurkiewicz

haker edukacji, członek nieformalnej grupy SuperbelfrzyRP. Absolwent kursów Massachusetts Institute of Technology, Google IT Automation with Python oraz IBM Professional Data Science z języka programowania Python. Aktualnie nauczyciel informatyki w 78 Liceum Ogólnokształcącym i trener programowania Python w Comarch i InfoShare Academy.
Zdobywca wyróżnienia Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Polsce w latach 2017, 2020 2021, członek zarządu Sekcji Informatyki Szkolnej przy Polskim Towarzystwie Informatycznym, ekspert sektorowej rady ds. kompetencji Informatyka.
Autor książki „Python 3. Projekty dla początkujących i pasjonatów” wydanej przez Helion Edukacja. Laureat II miejsca konkursu na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2022 organizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Autor kursów języka Python dla projektu OSE IT-Szkoła – w zakresie szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej. Współautor treści z języka Python w projekcie E-Podręczniki do kształcenia ogólnego dla klas szkoły podstawowej oraz liceum/technikum. Współautor książki „Koduj w Pythonie – tworzymy grę przygodową” oraz publikacji „ENIGMA – Poznaj zagadkę Enigmy, tworząc grę przygodową w Pythonie” wydanych przez Fundację Rozwoju Edukacji Cyfrowej.

Zbigniew Karwasiński

Trener, konsultant ds. edukacji w Dziale Zaawansowanej Wizualizacji i Interakcji Poznańskiego Centrum Superkomputerowo–Sieciowego, specjalista ds. edukacji STEAM i kompetencji cyfrowych. Lider Zespołu Laboratorium Innowacyjnej Edukacji PCSS w Poznaniu.
 
Koordynator wielu projektów edukacyjnych w tym projektu AI for Youth w Polsce. Laureat wyróżnienia SPRUC Listy 100 osób szczególnie zasłużonych  w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w Polsce 2022 i 2018. Współtwórca gry Scottie Go! i zestawu do nauki podstaw programowania BECREO. Współautor scenariuszy i projektów edukacyjnych w obszarze STEAM. Twórca bloga https://stemwszkole.pl. Dawny nauczyciel informatyki, fizyki i techniki.

Aleksandra Katana

Project manager programów Intel® Digital Readiness

Aleksandra zajmuje się implementacją programów edukacyjnych dotyczących Sztucznej Inteligencji w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu w ramach grupy Government Partnerships & inititaives. Wcześniej zajmowała się wdrażaniem projektów edukacyjnych, społecznych i naukowych w British Council i na Uniwersytecie Warszawskim.

Katarzyna Koba – Gołaszewska

Prezes wydawnictwa Migra. Od 2015 roku wspiera nauczycieli i uczniów, zajmując się edukacją informatyczną w Polsce. Tworzyła projekt dodatkowych zajęć dla uczniów wrocławskich szkół z programowania w językach Baltie i Scratch. Absolwentka III LO we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Współautorka podręcznika „Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy” wydanego przez wydawnictwo Migra w 2022 r.

W wolnym czasie trenuje pływanie w kategorii Masters.

Bartłomiej Krowiak

– nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, a także informatyki w szkole podstawowej. Koordynator wielu szkolnych projektów przedmiotowych i interdyscyplinarnych. W swojej pracy łączy naukę z zabawą, wykorzystując w zadaniach elementy popkultury, dzięki którym uczniowie są w stanie szybciej przyswoić dany temat.

Autor artykułów dotyczących stosowania innowacyjnych metod w pracy nauczyciela oraz prowadzący szkolenia związane między innymi z modelowaniem i drukiem 3D, projektowaniem aplikacji mobilnych, pracą ze sztuczną inteligencją.

Dorota Madej

Z wykształcenia socjolog i manager kultury.

Doradca i trener w firmie iSpot, zajmująca się wdrażaniem rozwiązań edukacyjnych Apple w szkołach.

Od wielu lat prowadzi prezentacje oraz warsztaty dla nauczycieli i dyrekcji szkół, wspierając ich w zastosowaniu technologii w procesie dydaktycznym.

Marcin Paks

Business Development Manager w Learnetic S.A.

Specjalista w zakresie tworzenia i rozwoju produktów edukacyjnych. Były nauczyciel i entuzjasta wykorzystania nowoczesnej technologii w edukacji. Zaangażowany w liczne projekty edukacyjne, twórca autorskiej aktywnej metody opartej o based learning – Drama OnLine. Propagator edukacji w podejściu STEAM, nauki programowania oraz mechatroniki.

W ramach systemu doskonalenia nauczycieli opartym na kompleksowym wspomaganiu szkół jako SORE, profilował doskonalenie zawodowe kilkuset nauczycieli. Twórca autorskich scenariuszy wprowadzających programowanie w nauczaniu przedmiotowym w ramach projektu Superkoderzy. Felietonista, konsultant ośrodków doskonalenia. Współorganizator grupy Superbelfrzy RP. Koordynator ICT w Śląskiej Szkole Jakości. Członek Rady Programowej Szkoła 4.0 oraz ekspert Sieci Edukacji Cyfrowej Komet@ oraz doradca Fundacji EdTechPoland.

Marcin Pawlik

Pracownik, nauczyciel konsultant w OEIiZK w Warszawie. Autor i współautor projektów, programów i kursów blended learningowych oraz online.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się postprodukcją montażem filmów również postprodukcją materiałów pokonferencyjnych jak i materiałów nagranych przez innych twórców. Dostosowuje je między innymi do publikacji w serwisie YouTube.

Prowadzi szkolenia z edycji, montażu filmu w programach:  Adobe Premiere, Blackmagic Design DaVinci Resolve oraz innym bezpłatnych aplikacjach. Prowadzi zajęcia z nagrywania jak i montażu wideo za pomocą smartfonów, tabletów itp. Zajmuje się szeroko pojętymi multimediami.

Organizuje, oraz prowadzi streamingi, transmisje online, webinary. Streamuje konferencje. W realizacji transmisji online korzysta z rozwiązań komercyjnych jak i często korzysta z rozwiązań bezpłatnych takich jak program OBS Studio.

Jest trenerem oraz praktykiem. Dysponuje bogatą wiedzą na temat tego jak stworzyć studio, tak zwanej  “kablologii”, jak prowadzić nagrania wykładów, konferencji w jaki sposób komunikować się z osobami nagrywanymi i na co zwrócić uwagę podczas nagrywania aby montaż materiału był mniej czasochłonny.

Poza pracą z filmem jest pasjonatem wykorzystywania usług chmurowych w edukacji. Zarówno Microsoft 365 jak i Google Workspace . Wykorzystuje w swojej pracy podczas prowadzenia szkoleń takie narzędzia jak Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, YouTube. Był wieloletnim Administratorem Microsoft Office 365, obecnie stara się zarządzać chmurą Google Workspace w Ośrodku.

Mariusz Płachnia

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim

na kierunku Informatyka – sieci komputerowe.

Starszy Inżynier Wsparcia IT w firmie Advisor P. S. A. Na co dzień zajmuję się wdrażaniem, obsługą i administracją różnorodnymi systemami informatycznymi.

Nieskończony pasjonat nowych technologii i ich praktycznego zastosowania.

Andrzej Pietrzyk

Absolwent wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Studiował na kierunku matematyka specjalność nauczycielska. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. Od 22 lat pracuje jako nauczyciel matematyki. Najpierw w gimnazjum i szkole średniej. Później związany również na Akademią Techniczno Humanistyczne w Bielsku Białej gdzie prowadził ćwiczenia ze statystyki, matematyki finansowej, matematyki stosowanej. Obecnie związany głownie ze Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Górze gdzie pracuje jako nauczyciel i pełni obowiązki wicedyrektora, oraz Liceum Ogólnokształcącym im prof. Z. Religii w Gilowicach gdzie uczy matematyki. Od 13 lat pracuje codziennie na tablicach i monitorach interaktywnych (Interwrite, IqBoard, Quomo, IpBoard, Promethean) Od 10 lat pracuje z GeoGebrą której potencjał  w pełni wykorzystuje w  nauczaniu matematyki właśnie na urządzeniach dotykowych. Swoją wiedzą dzieli się z nauczycielami współpracując z WOM Bielsko. Uczestnik  międzynarodowego projektu „Wirtualna Przestrzeń Współpracy do Nauczania Przedmiotów Ścisłych”.

Autor artykułu : „THE ROLE OF VIRTUAL EXPERIMENTS IN TEACHING MATHEMATICS”  w Project Dissemination Volume: “Virtual Instruments and Tools in Sciences Education – Experiences and Perspectives”). 

Od trzech lat Ambasador Promethean w Polsce. Od roku lider tego program. Prowadzi również grupę “Dotykalscy-monitor w klasie” która łączy podobnych eduentuzjastów i fanów technologii dotykowej w edukacji.

Anna Robakowska

Dyrektor Zarządzający w firmie Advisor P. S. A.

Jej dewizą drogi do wspólnych sukcesów jest dostarczanie klientom praktycznych rozwiązań pozwalających tworzyć dla nich wartość i szybciej osiągać cele.

Nadzorowała i koordynowała realizację wielu projektów IT dla edukacji w zakresie budowy i modernizacji szkolnych sieci komputerowych, serwerowni, pracowni komputerowych i sal dydaktycznych, w tym: Cyfrowa Szkoła 2020, Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan, e‑Szkoła – Moja Wielkopolska.

Współtworzyła program i czuwała nad realizacją szkoleń dla nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu zrealizowanych dla wszystkich nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie opolskim.

Pomysłodawczyni i współautorka programu szkoleń dla Szkół z wykorzystaniem oprogramowania firmy Insert, w zakresie przygotowania nauczycieli do kształcenia uczniów w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości.

Od ponad 10 lat propaguje rozwiązania Microsoft 365 dla szkół, administracji i biznesu.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Ekonomii, studiów podyplomowych WSB w Poznaniu Marketing i Sprzedaż, oraz Psychologia w Biznesie

Prywatnie miłośniczka gór wysokich, od niedawna himalaistka. Fascynują ją ludzie, podróże, książki i efektywność w każdej przestrzeni.

Anna Romańska

reprezentuje firmę IT EDU. Nauczycielka przyrody i geografii w Szkole Podstawowej Nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Trenerka, edukatorka, pasjonatka nowych technologii i ich wykorzystania w edukacji. Należy do światowej społeczności nauczycieli innowatorów Microsoft – Innovative Educator Expert (MIEE). Współtwórczyni ścieżki “Odkrywcy świata” w programie #Superkoderzy Fundacji Orange, autorka scenariuszy lekcji m.in. w ramach „Małej Akademii BBC” oraz artykułów dla magazynu „TIK w Edukacji”. Współautorka podręczników i zeszytów ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Należy do grupy Superbelfrzy.

Artur Rudnicki

Konsultant Microsoft dla Edukacji
Wicedyrektor w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, od 2003 roku zastępca dyrektora. Jest organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli na temat: „Nowoczesne technologie IT w cyfrowej szkoły i administracji publicznej”. Od 2005 roku szkolny lider w programie Microsoft dla Edukacji, gdzie szkoła uzyskała tytuł Microsoft Showcase School (szkoła została włączona do grona najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Zdobył tytuł Microsoft Innovative Expert Educator Fellow oraz Master Trainer. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk. Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist), MOS (Microsoft Office Specialist) oraz MCE (Microsoft Certified Educator). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection.  Zainteresowania: mocna muzyka, sport (w szczególności piłka ręczna), nowe technologie.

Małgorzata Solowska

nauczycielka języka angielskiego i historii; certyfikowana trenerka prowadząca szkolenia z zakresu metodyki, dydaktyki i różnych form pracy z uczniem oraz wykładowczyni akademicka.

Laureatka Digital Shapers wyróżniająca wybitne osobowości cyfrowego świata i nowych technologii w Polsce.

Prowadziła warsztaty dla Erasmus+ w Rumunii i Hiszpanii.  Prelegentka i uczestniczka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji m. in. w Rydze, Bukareszcie, Helsinkach, Santiago de Compostela, Microsoft Showcase School Summit

Propagatorka edukacji interdyscyplinarnej w oparciu o projekty edukacyjne, kształtowanie postaw przedsiębiorczości u uczniów oraz stosowania narzędzi TIK jako naturalnego procesu edukacyjnego niezbędnego w XXI wieku.

Wspiera szkoły w profesjonalnym podejściu zarządzania lekcją i placówkami w oparciu o narzędzia w chmurze oraz w wsparciu uczniów z SPE.

Dariusz Stachecki

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.
Apple Distinguished Educator (ADE) oraz Apple Professional Development Trainer (APD). Członek PTI. Egzaminator ECDL. Ekspert edukacji cyfrowej w PCSS. Microsoft Innovative Education Expert i Microsoft Innovative Educator Fellow. 
Informatyką w szkole zajmuje się od 1991 roku. Animator i propagator idei wykorzystania TIK w pracy szkoły. Prelegent wielu krajowych i międzynarodowych konferencji. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, opiekunów pracowni i administratorów szkolnych sieci komputerowych. Organizator ogólnopolskich konferencji KASSK (Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych), „Technologie mobilne w edukacji” oraz „Programowanie w szkole”.
Inicjator wielu działań wdrażających technologię w edukacji, programów komputeryzacji szkół, tworzenia i rozbudowy szkolnych infrastruktur informatycznych.
Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony w 2009 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2013 Brązowym Krzyżem Zasługi. Wyróżniony został trzykrotnie w 2017, 2021 i 2022 roku przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jako jedna ze stu osób w Polsce, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych. Członek Zespołu ds. Strategii Edukacji przy MEN (2014-2015). Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji (2012-2020). Członek zespołu ekspertów ds. kompetencji cyfrowych Rady Cyfryzacji. W 2024 r. powołany do nowej Rady ds. Informatyzacji Edukacji. Za szczególne osiągnięcia w zakresie oświaty i wychowania otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki.

Ireneusz Stodolak

Z wykształcenia pedagog i nauczyciel informatyki, absolwent UKSW w Warszawie oraz Studium dla nauczycieli w OEIIZK w Warszawie. Absolwent Uczelni Łazarskiego w Warszawie kierunku Compliance Officer. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania programów.

Prowadzi szkolenia i wdrożenia z zakresu merytorycznej i technicznej obsługi programów powiązanych z linią Progman. Jako Senior Technology Product Manager zajmuje się projektowaniem oraz rozwojem specjalistycznego oprogramowania dla poradni psychologiczno-pedagogicznych. Otwarty na innowacje i nowatorskie rozwiązania informatyczne.

Marta Szłapka

Product Manager vCloudPoint Polska

Product Manager marki vCloudPoint w firmie PRODATA.  Z wyksztalcenia fizjoterapeuta jednak zawodowo od 15  lat związana z technologiami informacyjnymi. Przez 10 lat pracowała na stanowisku specjalistki IT ds. edukacji, koordynowała wiele wdrożeń oraz  projektów zarówno w szkołach jak i w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Prowadzi prezentacje i warsztaty z zakresu technologii terminalowej dla partnerów biznesowych, a także nauczycieli, dyrektorów szkół oraz samorządowców. Za priorytet stawia sobie indywidualne podejście do klienta i popularyzację zalet nowoczesnych technologii dla edukacji.

Adrianna Szofer

Specjalistka ds. kompetencji cyfrowych i programistycznych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, trenerka.

Zaangażowana w realizowanie zadań w ramach projektu AI4Youth Sztuczna Inteligencja dla młodzieży. Bierze udział w pracach związanych z tworzeniem stron internetowych i platform edukacyjnych. Jako trenerka prowadzi webinaria, przygotowuje treści edukacyjne dla uczestników kursów oraz odpowiada na ich pytania dotyczące całokształtu podejmowanych działań.Z wykształcenia magister biologii, nauczycielka, chemiczka. 

Przemysław Szydzik

Absolwent matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2011 roku związany z czołowymi wydawnictwami edukacyjnymi: PWN i Nową Erą. Współpracował z wieloma autorami publikacji informatycznych. Uczestnik i prelegent ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli informatyki.

Menadżer redakcji informatyki wydawnictwa Nowa Era, redaktor merytoryczny serii „Informatyka na czasie”, której podręczniki zostały uznane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne za najlepsze polskie książki informatyczne w latach 2021 i 2022.

Maciej Tyran

Dyrektor ds rozwoju rynku edukacyjnego w Advisor prosta spółka akcyjna ściśle związany z projektem Szkoła w Chmurze.
Poprzednio Prezes zarządu w firmie Ei System, współzałożyciel wydawnictwa edukacyjnego.
Od 1997 związany z rynkiem edukacyjnym, przez 17 lat pracował dla grupy wydawniczej PWN.
Prekursor rozwiązań internetowych dla edukacji. Doświadczony we wdrażaniu wielu nowoczesnych pomocy dydaktycznych , produktów dla biznesu oraz biura tłumaczeń.
Od 2020 roku spontanicznie: trener Office 365 dla edukacji.
W wolnym czasie biegacz, narciarz i nurek amator.

Janusz S. Wierzbicki

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia (nie tylko dla nauczycieli) m.in. w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Prowadził również przedmioty Sieci i multimedia oraz Systemy operacyjne na Studium Podyplomowym Informatyki dla Nauczycieli, organizowanym przez OEIiZK wraz z Instytutem Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor serii podręczników Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa Nowa Era. Trener w programie MIE oraz specjalista w programie APL.  
Współorganizator Ogólnopolskich Zjazdów dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach, obecnie Majowych Mrozów w Warszawie – ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli zainteresowanych stosowaniem TIK w edukacji. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i spotkaniach dotyczących wykorzystania nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu.  
Współautor wielu materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć – m.in. dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych, programu Mistrzowie Kodowania, oraz elektronicznego podręcznika przygotowanego przez MEN.
Współtwórca i autor magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie, dwumiesięcznika o zastosowaniu nowych technologii w nauczaniu, w którym pełnił rolę zastępcy redaktora naczelnego.  
Członek Zespołu ds. strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej w latach 2014-1015 oraz gość stały Rady ds. Informatyzacji Edukacji, w ramach której brał m.in. udział w pracach nad nową podstawą programową nauczania informatyki.
Za działalność na rzecz edukacji informatycznej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007) oraz Brązowy Krzyż Zasługi (2011). Wyróżniony został również w 2017 roku przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jako jedna ze stu osób w Polsce, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych.

Autor serii Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa Nowa Era – zdobywcy I. nagrody w konkursie PTI – Informatyczna Książka Roku 2021.

Konrad Wierzchowski

 

ekspert w dziedzinie systemów komputerowych i nowych technologii. Posiada ponad 10 letnie doświadczenia w branży IT, z czego 5 ostatnich lat w pracy z rynkiem edukacyjnym, pełniąc role Education Managera, gdzie zrealizował wiele projektów i szkoleń edukacyjnych. Współpracował z placówkami edukacyjnymi w całej Europie oraz wdrażał nowoczesne technologie do rynku edukacyjnego.

W Dell Technologies od dwóch lat wdraża program wsparcia edukacji Dell Edu 360 realizowany wspólnie z firmą Intel na terenie Centralnej i Wschodniej Europy.

Absolwent Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Prywatnie lubi polatać dronem oraz przeczytać dobrą książkę.

Dariusz Wolski

 

Ekspert rozwiązań edukacyjnych.

Prowadzę szkolenia i warsztaty edukacyjne dla nauczycieli. Zależy mi na wszechstronnym rozwoju uczniów, kształtowaniu ich szerokich kompetencji oraz dążeniu do poprawy efektów kształcenia. Zgodnie z misją educarium, absolutnie wierzę, że nauka to przygoda na całe życie. Uwielbiam wydobywać z ludzi to co najlepsze robiąc wszystko, by rozpalić w nich ogień kreatywności, twórczości i pasji.

Nauka w atmosferze wyzwalającej w uczniach wszystko to, co w nich najlepsze to mój osobisty priorytet. Za cel stawiam sobie rozbudzenie ciekawości, która idzie w parze z emocjami skutecznie utrwalającymi wiedzę oraz wzrost motywacji wewnętrznej każdego uczestnika szkoleń i warsztatów.

Zawodowo:

  • Ekspert rozwiązań edukacyjnych w educarium
  • Koordynator projektu eduStacje® 2020
  • Edukator metody eduStacji, zajęć technicznych i lekcji robotyki
  • Moderator Design Thinking
  • Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

Prywatnie:

  • Pasjonat górskich ultramaratonów
  • Entuzjasta nauki
  • Fan ciągłego doskonalenia
  • Wielbiciel książek
  • Miłośnik życia rodzinnego

Marta Wysocka

 

certyfikowana trenerka, Microsoft Innovative Educator Expert, Microsoft Innovative Expert Educator Fellow. Nauczycielka informatyki w III LO w Koninie, autorka scenariuszy zajęć z informatyki w wydawnictwie Nowa Era.

Szczegółowe informacje – https://wysocka.edu.pl/

Skip to content